EMMI támogatás felhasználása a barsi egyházmegyében (2016)

Egyházmegyénk a számok tükrében:
6603 (népszámlásás 2011)
4597 (egyháztag 2015)
3371 (választók 2015)
47 (gyülekezet)
25 (anyae.) - 22 (leánye.)
23 lelkipásztor

A benyújtott pályázatok száma:  24 (EM)+2 (ZSE)
Elnyert pályázat: 18 (EM)+1 (ZSE) pályázat lett támogatva.

Elvégzett felújítások:

1. Ipolyság: Lakás vásárlása

88 egyháztag

142 református él a városban.

12 000 támogatás 6 000 önrész

Meghívó

A Hontfüzesgyarmati-Fegyverneki Református Társult Anyaegyházközségek és a hozzájuk tartozó Nagypeszeki és Nemesoroszii Református gyülekezetek - nagy szeretettel hívnak mindenkit a négy gyülekezet közös zenés adventi alkalmára.

Az alkalomra 2016. december 4-én, (advent második vasárnapján) 15.00 órai kezdettel kerül sor a Hontfüzesgyarmat-i református templomban.

Az alkalom vendége a FRANCZ SCHUBERT VEGYESKAR Zselízről.

A koncert perselypénz bevétele a Hontfüzesgyarmat-i templom felújítását biztosító munkálatok elvégzését szolgálja.

Társadalmi kérdések – teológiai reflexiók

Nemzetközi tudományos konferencia

Helyszín és időpont:
Kassai Magyar Református Egyházközség – Kovács u. 15 - Kassa
2016. november 24.

Program
2016. november 24. csütörtök

9:00 – Résztvevők regisztrációja
9:30 – Köszöntő, rektori és dékáni megnyitó - Doc. RNDr. Tóth János, PhD., a Selye János Egyetem rektora és Mgr. Lévai Attila, PhD., a  Selye János Egyetem Református Teológiai Kar dékánja – Komárom
9:45 – Bevezető áhítat: Mgr. Fazekas László, püspök – Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Előadások:

Egyházmegyei Reformációi Istentisztelet Ipolypásztón

Rendhagyó reformációi ünnepi istentisztelet

A Barsi Egyházmegye lelkipásztorai közösen szolgáltak egy rendhagyó reformációi ünnepi istentiszteleten Ipolypásztón. A 3. egyházmegyében most másodszor került sor egy ilyen közösen szolgált ünnepi alkalomra!

A szolgálat már a parókián kezdetét vette, amikor is Antala Éva esperes helyettes, Nagyölved lelkipásztora köszöntötte a palástban megjelent szolgatársakat, majd fohászra kulcsolt kézzel kérte az Úr áldását a közös szolgálatra. Miután zengett az ének, Tebenned bíztunk eleitől fogva, megindult az ünnepi menet Isten hajlékába.

Biblia az utakon

Újlót községében megrendezésre került a Biblia az utakon című kiállítás, mely felemelő és érdekes volt!
Az ünnepélyes megnyitó 2016. október 4-én volt. A Bibliák 19-ig voltak megtekinthetőek, majd továbbutaztak egy másik községbe egy másik kiállításra. Mint megtudtuk, már fél éve vannak úton a Könyvek Könyvei, s még másfél évig fognak utazni.
Ezúton is köszönetet mondunk a lehetőségért, hogy megtekinthettünk több mint 220 Szentírást, köztük a helyi lelkésznő Bibliáinak hozzájárulásával.

Oldalak