Püspöki körlevél

Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban! Még néhány héttel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy lehetőségeink beszűkülnek és elképzeléseinket, terveinket a személyes életünkre, családunkra és gyülekezeteinkben, egyházunkban végzett szolgálatunkra nézve nem tudjuk majd megvalósítani. A járvány terjedése miatti korlátozások félelmet keltenek mindenkiben. Pedig már annyira megszoktuk azt, hogy szabadon utazhatunk, a szabad kereskedelem lehetővé tette azt, hogy sok mindent megvásárolhatunk (ha tehetjük!), s már-már úgy érezhettük, hogy uralhatjuk ezt a világot.

Koronavírus – egyházunk Zsinati Tanácsának határozata

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa – figyelembe véve a Szlovák Köztársaság közegészségügyi hatóságainak ajánlásait, valamint a Krisztustól tanult, egymás iránti, felebaráti felelősség és szeretet alapjain nyugodva – a következő rendkívüli határozatokat hozza:

Közös ima - Mi Atyánk

A Szlovákiai Püspöki Konferenciától (KBS – Konferencia biskupov Slovenska) kérés érkezett a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsához arról, hogy Ferenc pápa felekezeti hovatartozás nélkül megkér minden egyházi vezetőt, keresztyén közösségek vezetőit és minden keresztyént, hogy az egész világot sújtó járványra való tekintettel 2020. március 25-én (szerda) déli 12.00 órakor menjünk könyörgéssel Isten elé és mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot.

Oldalak