Nemsbori

Nemes Mogyorós Bori az 1655-ös feljegyzések szerint Csank filiája Borfővel együtt. Közös lelkészük Zelizi István volt. Nemesbori 1689-ben válik anyaegyházközséggé. A szolgálatot kezdetben léviták végezték. Első lelkipásztora a gályarabságból hazatért Körmendy György esperes. Lelkipásztorainak névsora folyamatosan feljegyeztetett.
Nemesbori gyülekezete megszűnés nélkül fennállt, mivel egyike volt az „articuláris locus”-oknak. A Szikince és Garam völgyének fellegvára lett, sőt még a Cserhát népe is felkereste. Mint gyülekezet az ellenreformáció ideje alatt megmenekült, de nyomorúságos helyzetben tengette életét. Filiává szeretett volna lenni Füzesgyarmathoz csatlakozva. Mivel az egyházmegye ezt nem hagyta jóvá, tovább küzdött lélekszám és javadalom vonatkozásában az egyházmegye legkisebb egyházközségeként.
A régi templom kőből épült, melyet többször javítottak. Tornyát 1857-ben építik a megszűnt Borfő filiája ingatlanainak eladásából származó összegből. Ezt a templomot 1932 tavaszán szétszedte a gyülekezet, felépítette a napjainkban is álló templomát, mely abban az esztendőben fel is szenteltetett.
Parókiáját 1865-ben átalakították. Letétetett az iskola alapköve. A parókiát és az iskolát a 20. sz. elején újonnan építették.
A gyülekezet életében súlyos törést jelentett a háború utáni kitelepítés. A megfogyatkozott gyülekezet lélekszáma ma 100 fő. A kicsiny nyáj a történelem viharaiban is megtartó Istenbe vetett hittel éli mindennapjait és tekint a jövendő felé

Címke: 
Templomaink