Közös ima - Mi Atyánk

A Szlovákiai Püspöki Konferenciától (KBS – Konferencia biskupov Slovenska) kérés érkezett a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsához arról, hogy Ferenc pápa felekezeti hovatartozás nélkül megkér minden egyházi vezetőt, keresztyén közösségek vezetőit és minden keresztyént, hogy az egész világot sújtó járványra való tekintettel 2020. március 25-én (szerda) déli 12.00 órakor menjünk könyörgéssel Isten elé és mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot.

Mivel egyházunk is tagja a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának, ezért továbbítjuk ezt a kérést minden lelkipásztor és gyülekezet felé.

“Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jak 5,16)

Fazekas László püspök megbízásából: Sasák Attila, titkár