Istenben hinni

Istenben hinni

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!” (Jn. 14:1)

Sok mindenért nyugtalankodunk: családtagjainkért, megélhetésünkért, egészségünkért… Nyugtalankodik a szív, de van gyógyszer! Az Áldott Orvos az élet vizét kínálja: „higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.”
Mit jelent a hit? „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsid. 11:1)
Jézus több alkalommal arra mutat rá, hogy a hit az, ami megtart! Például a kapernumi százados (Mt.8), a vérfolyásos asszony (Mt.9, Mk.5), a vak Bartimeus (Mk.10), a tíz leprás (Lk.17) történetében egyaránt.
Hinni. Ez azt jelenti, hogy Istenre bízzuk életünket, a mát és a holnapot egyaránt! Hinni, hogy Jézusnak adatott minden hatalom mennyen és földön. (Mt. 28:18) Hinni, hogy az Ő számára nincs lehetetlen. Gondoljunk Jairus leányának (Mt.9, Mk.5), a naini özvegy fiának (Lk.7), vagy Lázár feltámasztásának (Jn.11) történetére. Hinni azt jelenti, hogy Istennél mindenre van megoldás!
A legnagyobb félelem a halál. Húsvétra készülve azonban éppen arra készülünk, hogy megünnepeljük, Jézus diadalt vett a legnagyobb ellenségen is, feltámadásával legyőzte a halált! Hit által kegyelemből az Ő feltámadása záloga a mi feltámadásunknak is!
Jézus arról biztosít minket, hogy az Atya házában sok lakóhely van, s Ő elmegy, hogy helyet készítsen nekünk. Magához vesz minket, hogy ahol Ő van, mi is ott legyünk.
A böjti időszakban, készülődve a húsvéti ünnepkörre jó lenne, ha elmélkednénk azon is, hogy mit jelent számunkra a húsvét! Ugyanakkor mit jelent Jézus ígérete, amikor nyitott sír mellett kell megállnunk?
Sokszor véljük úgy tévesen, hogy az irányítás a mi kezünkben van! Aztán egyszer csak váratlanul jön valami, ami megállít minket, amire azt mondjuk, erre nem számítottunk. Azonban nem kell elcsüggednünk, Isten szava az ilyen helyzetekre is ad bátorítást! Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. (2Kor.12:9) Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil.4:13) Ennek megéléséhez szükséges, hogy ápoljuk az Istennel való kapcsolatunkat imádsággal, Bibliaolvasással!
Higgyünk Jézusban, aki nem hagyott minket magunkra! Nem vagyunk magunkra hagyatva, van Pártfogónk, aki a mi vigasztalónk, bátorítónk, szószólónk, közbenjárónk. Isten mindig ott van velünk, bármi is várjon ránk! „Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” (Zsolt.91:11-12)
Hinni Istenben azt jelenti, hogy megnyugvást lelünk az Ő ígéreteiben, és bízunk Jézus szavában, miszerint „Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (Jn. 14:27)
Hogyan lesz ez a békesség a miénk? Erre is választ ad Jézus. Csak Nála lelhetünk igazi békességre! „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” (Mt.11:28-30) Ámen.
Sándor Veronika, Újlót