Meghívó - lelki elcsendesedésre

„... és mondjátok nekik: Egészen közel van már az Isten országa.“ Lk 10,9

Kedves testvérek!
Szeretettel hívok mindenkit az idei egyházmegyei böjti alkalmainkra. A böjti időszakban a közös bibliaórákra a Hontfüzesgyarmati parókia iroda helyiségében kerül sor keddenként délután 17.00 órai kezdettel. A bibliórák imaközösséggel zárulnak.

Március 3. kedd 17.00 h ..................... Nt. Kassai Gyula
Március 10. kedd 17.00 h ...................... .Nt. Ambrus Erika
Március 17. kedd 17.00 h ..................... Nt. Tóth Árpád
Március 24. kedd 17.00h .................... Nt. Csernyík Magdolna
Március 31. kedd 17.00 h ...................... Nt. Icso Sándor
Április 7. kedd 17.00 h ................. Nt.– templom - úrvacsoraosztás Révész Tibor és Révész Csilla

Áldás, békesség!

Kelt: Hontfüzesgyarmat 2020.02.28. Csernyík Magdolna