Köszönetnyilvánítás és eskütétel is volt az idei barsi egyházmegyei közgyűlésen

A Barsi Református Egyházmegye őszi rendes közgyűlésén, amelyre november 24-én került sor Léván, többek között megválasztották az egyházmegye rendes és póttagját az Egyetemes Választási Bizottságba.

Kassai Gyula, az egyházmegye esperese köszöntötte a jelenlevőket, majd Icso Sándor, vámosladányi lelkész Jer. 29:11-13 alapján hirdette Isten igéjét. Hangsúlyozta, hogy Istennek velünk is terve van! Ha teljes szívvel keressük Istent, Ő megsegít és reménységet ad nekünk!

Kiss Pál, egyházmegyei gondnok kihirdette a közgyűlés határozatképességét, amikor kijelentette, hogy a 47 alkotó tagból 35-en jelen vannak.

Miszerint szükséges, hogy a választást megelőző évben meg legyen választva az Egyetemes Választási Bizottság rendes és helyettes tagja, ezért a közgyűlés megszavazta Kassai Gyula lévai lelkészt és esperest rendes tagnak, Mente Róbert pozbai gondnokot póttagnak.

A második tárgysorozati pont a közalapi felterjesztés volt. A határozat alapján az ipolypásztói gyülekezet kerül felterjesztésre két éven keresztül, hogy ezzel is segítsük a kölcsönük visszafizetését.

A harmadik tárgysorozati pont a gyülekezetek presbitériumainak létszámának korrigálása volt. Most nyolc gyülekezet – Hontfüzesgyarmat, Nagypeszek, Nemesoroszi, Újbars, Nagykálna, Farnad, Alsószőlős, Nyitra- kérvényezte presbitériuma létszámának csökkentését. Az egyházmegyei közgyűlés egyhangúlag elfogadta a beterjesztett javaslatokat.

Negyedik pontban ismertetve lett, hogy a barsváradi gyülekezet 2020. 1. 1-jétől megüresedik. Helyettesítői lelkipásztornak Szathmáry Zsuzsannát jelölte ki az esperes. Ugyanakkor egy zsoltárverssel (84:5) köszönetet mondott Demeter Vilma lelkésznőnek több éves hűséges szolgálatáért, majd átadta az ajándékot egy virágcsokor kíséretében.

Ötödik pontban ismertetve volt az egyházmegye 2020-as esztendőre vonatkozó eseménynaptára.

Szót kérve az ipolypásztói gyülekezet lelkipásztora, Ambrus Erika kifejezte köszönetnyilvánítását az egyházmegye tagjai iránt, hogy segítségül vannak kölcsönük terjesztésében.

Szintén szót kérve Dukon András pozbai lelkész felhívta a figyelmet arra, hogy a következő évben lesz a Trianon 100. évfordulója. Ezen alkalomból készülhetne az egyházmegye közösen a megemlékezésre, hogy megmutatkozzon ezáltal is az összefogás.

Végül Kassai Tímea, lévai, hontvarsányi lelkésznő kivette az esküt az újonnan megválasztott Egyetemes Választási Bizottság rendes- és póttagjától.

A közgyűlés az esperes imádságával zárult, melyet szeretetvendégség követett.
Sándor Veronika