Újlót

Az újlóti gyülekezet története

Újlót a barsi egyházmegye határán fekvő kétnyelvű község, szlovák római katolikusok és magyar reformátusok lakják.
Az 1600-as évek elején mint Kislót – Nagylót és a szomszédos Csehi község református hívei együtt gyakorolták hitüket. Büszkén valljuk, hogy az 1600-as évek végén a Komjáti felsőfokú iskolának volt két újlóti tanulója, nevezetesen Gergely István és Dömény Ferenc, akik Huszár Gál tanítása nyomán terjesztették a reformációt a környéken.
1733 után az ellenreformáció szétszórta a gyülekezetet.
A türelmi rendeletet követően a meggyengült gyülekezet a pozbai anyaegyházhoz tartozott mint leányegyház.
1854-ben elkészült az imaház a harangházzal együtt; 1878-ban pedig elhatározták a templom építését.
1882. március 19-én Szentkúti Kiss Károly lelkészsége alatt a hívek felavatták a templom alapkövét.
A templom tornya 1882. május 7-re készült el, melynek tornyában két harang lakik; ugyanakkor maga a templom Bartha Viktor lelkészsége alatt 1882. szeptember 3-ra teljesen elkészült, s azóta kezdtek el mögé a református hívek temetkezni, így lett Újlóton külön református temető.
1912-ben valamint 1930-ban voltak nagyobb renoválások a templomon, ill. a második világháborút követően.
1955-ben kétszer is lesodorta a vihar a toronyról a gömböt és a csillagot mintegy 25 méter magasságból.
1981-ben a templomrenováláskor többek közt bevezették a villanyfűtést samotkályhákkal, amit egyébként 2017-ben padfűtésre cseréltünk Papp Sándor gondnok úr vezetése alatt.
1996 májusára véget ért a torony teljes felújítása, ám a munkálatok tovább folytatódtak a tetőcserével. A renoválásokat követően 2001. virágvasárnapján került sor a templomszentelésre. A templom felújításának munkálatait az akkori gondnok, néhai Máté Béla vezette.
A templomban található három márvány emléktábla, az egyik a reformáció 400.-, a másik a reformáció 500. évfordulójának emlékére lett emeltetve, a harmadik pedig a két világháború magyar református hősi halottainak emlékének állíttatott.
A templom melletti parókia, az egyházi iskola épülete 1763-ban épült, azonban 1784-ben leégett. Ám 1851-ben újraépítették és 1963-ig tanítottak benne magyar nyelven.
1994 után az államosítástól visszakapott egyházi iskolából a gyülekezet a 2. évezredet követően felújított parókiát készített, ugyanis a gyülekezet önállósult, levált a pozbai gyülekezettől. A következő felújítás a parókián 2016-ban történt.
Gyülekezetünkben az istentiszteletek magyar nyelven vannak megtartva, ám a vasárnapi iskolában valamint a hittan- és a kátéórákon az oktatás két nyelven folyik.
A vasárnapi iskola vezetői Szénászki Éva és Bartko Judit, utóbbi a gyülekezet énekkarának vezetője is.
A bibliaórák heti rendszerességgel vannak megtartva, az imaórák pedig havonta vannak az ünnepes félévben. Szinte havi rendszerességgel vannak nagyobb ünnepi istentiszteleti alkalmak, melyeken a gyermekek fellépése mellett örömmel fogadjuk a Remény Énekkar tagjainak szolgálatát is. Hálát adunk Istennek, hogy gyülekezetünkben alkalomról alkalomra van kántori szolgálat is Szénászki György személyében.
A lelkészi szolgálatot 2010. szeptember 1-jétől Isten kegyelméből és segedelmével Sándor Veronika teljesíti.
Isten áldása kísérje szolgálatainkat, megőrizve továbbra is életünket!

Címke: 
Templomaink