Szentgyörgy

Garamszentgyörgy 950 lelket számláló község. Lévától délre a Garam bal parti domborulatán fekszik. Régi prímási hely, de a reformáció tanítása már a 16. sz. második felében szerzett híveket. A 18. sz. első feléig Óvár filiája volt, majd a század végére javaitól megfosztva, számban is meggyengülve sikerült összeszednie magát és újra, mint anyaegyházközség élhetett tovább. A református templom az 1878-79-es években épült fel neoklasszicista stílusban Kulifay Gyula akkori lelkipásztor irányításával.
A II. világháború súlyos harcaiban 1944-ben megrongálódott, - főleg a torony. 1948-55 között javításokat végeztek rajta, és a magas, gúla alakú tetőt alacsony sátortetőre cserélték le. A felújított templomot 1956-ban szentelték fel. A legutóbbi javításokat 1983-ban végezték az épületen. A gyülekezet tulajdonában van a falu központjában található harangláb, mely 1798-ban épült.
Mivel a reformátusok nagy figyelmet szenteltek az ifjúság nevelésére, így itt már a 17. sz.-ban folyt a tanítás. Az iskolát azonban csak az 1784-ben kiadott engedély után, 1854-ben a parókia tőszomszédságában építették fel. Jelenleg az épület üresen áll, egy kis részében üzlet működik.
Parókiája 1784-ben épült, jelenlegi állapotában lakhatatlan. Gyülekezeti alkalmakra használja az egyházközség.
Az egyházközség lélekszáma a kitelepítést követően nagyon lecsökkent. Jelenleg 150 lelket számlál.

Címke: 
Templomaink