Barsbesén is fellépett a Szegedi Cédrus Társulat

Lórántffy Zsuzsanna fiával

2018. november 20-án a barsbesei kultúrházban megtekinthető volt a Szegedi Cédrus Társulat református színjátszó csoport előadása.
Lórántffy Zsuzsanna, egy asszony hatása a reformációra című előadást hozták magukkal.
Dukon András, helyi lelkész üdvözölte a jelenlevőket, majd röviden ismertette Lórántffy Zsuzsanna életrajzát. Elmondta, hogy I. Rákóczi György erdélyi fejedelem feleségeként Patakon könyvnyomdát állíttatott fel Comenius kérésére. A fejedelemasszony nagyon szerette a könyveket, s a műveltséget is nagyra tartotta, aminek úgy mutatta külső jelét, hogy a kollégiumot és a református iskolákat támogatta.
Elhangzott az is, hogy legfőbb olvasmánya a Biblia volt.
Az előadás kitért arra is, hogy Lórántffy Zsuzsanna erős hitvallásúként hitvitákat folytatott a katolikus egyház elöljáróival is. Ugyanakkor két egyházi tárgyú idézetgyűjteménye is megjelent nyomtatásban.
A Szegedi Cédrus Társulat repertoárjában szerepel többek között Luther Márton életéről is egy előadás, ahogyan a Protestálok című színpadi előadás is. Ünnepi alkalmakra is készültek, adventi és bűnbánati előadásuk is van, ez utóbbi Dávidra mutat. Ám a gyermekekre is gondoltak, így készült el A herceg három próbája c. előadás, aminek többek között az alázatosság is a tanulsága.
Mint kiderült, az előadásokat Békési János írja, sok esetben rímekbe szedve a történetet.
A mindössze pár színészből álló társulat határon túli előadásokat is vállal. Mintegy elhívatásként élik meg, hogy színházi előadásaikkal erősítsék a keresztyén közösségeket. Miközben teljes átérzéssel adják elő darabjaikat, a nézők is átélhetik a tanulságos történeteket, a történelmi cselekményeket.

Sándor Veronika