Az idősekért tartottak istentiszteletet Újlóton

Veszteségek, nyereségek

Október hava az idősek hónapja. Ilyenkor megemlékezünk az idősekről, s próbáljuk kinyilvánítani, hogy értéket hordanak, hiszen ők maguk is értékesek.

2018. október 21-én Újlóton az idősekért tartottak istentiszteletet. Értük szólt az igei köszöntő, az imádságok, s maga az igehirdetés is.
Sándor Veronika lelkésznő Lk. 18:28-30 alapján szólt az időseket ünneplő gyülekezethez. Arra a kérdésre fejtegette a választ, hogy mi a nyeresége azoknak, akik Jézust követik. Minden bizonnyal az idősek nagyobb átéléssel tudnak tanúbizonyságot tenni arról, hogy mit jelent az, hogy körülményeik között elégedettek legyenek, mert valóságosan átélhető és megtapasztalható, hogy mindenre van erő a Krisztusban, mert Ő megerősít! „Veszteségeink mellett ne felejtsük, hogy vannak nyereségeink is! A krisztuskövető ember átformálódik, mindenért hálás szívet nyer. Ezért lehetséges, hogy ha betegeskedők és gyengébbek is az idősek, vannak köztük őszinte, tiszta mosolyú, derűs emberek.”
Az áldáskívánás után szeretettel volt köszöntve a gyülekezet legidősebb tagja, Tildi Rozália, aki Isten kegyelméből betölthette 94. életévét. Isten gazdag áldását kérték rá, kívánva, hogy az Úr adjon neki a jövőben is kellő erőt ahhoz, hogy mind a hétköznapi, mind a vasárnapi alkalmakon erősítse jelenlétével a közösséget! Isten áldja meg őt imádságos lelkéért, amiért nem szűnik meg fohászra kulcsolt kézzel imádkozni gyülekezetéért, annak tagjaiért, elöljáróiért.

Sándor Veronika
fotó Szénászki György