Ifjúsági istentisztelet Újlóton

Az ifjúságért az ifjúsággal

Augusztus 26-án Újlóton felemelő alkalomra hívogattak a harangok, jelezvén azt is, hogy nem csupán egy szolgálattevő fog őrhelyre állni, de rajta kívül még tízen fognak részt vállalni a liturgiában. Intenzív volt ez a vasárnap délelőtt, ifjúsági istentiszteletünkön csakúgy lüktetett a kis csapat szíve-lelke!
Áldás volt kérve az ifjúságra, gyermekekre, fiatalokra egyaránt, abban bízva, hogy megáldja mindnyájukat az Úr és áldássá lesznek egymás és mások számára is.
A résztvevők 1Móz. 12:2 alapján kapták az ígéretet, miszerint „Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.” Hitték, hogy ez a bíztatás nemcsak egykor szólt Ábrámnak, de az övéké is lehet ez az isteni ígéret!
Az ifjúságért tartott alkalmat akár rendhagyónak is tekinthetnénk, ám immár második alkalommal különbözött az eddigiektől. Intenzívebb ritmust adva az egésznek a teljes liturgiát a gyermekekkel és a fiatalokkal együtt végezte a helyi lelkész.
A Remény Énekkar egyik tagja mondta az igei köszöntőt. A kántor (aki egyben az énekkar lüktető ereje is a szintetizátor segítségével) felesége (aki szintén az énekkar tagja és a vasárnapi iskola vezetője) jelentette be az énekeket, mely nyilván felemelő érzés lehet mindkettőjük számára: eljátszani azt, amit a feleség jelent be, ill. a feleségnek bejelenteni azt, amit a férj fog játszani. Elmondható, lesznek ketten egy testé… Az énekkar és a vasárnapi iskola vezetője olvasta fel számunkra az igeszakaszt. Az előimát és az utóimát az idén konfirmált lányok vitték az Úr színe elé. Az igeverset, amely alapján szóltunk a gyülekezet tagjaihoz egy kislány helyezte a szívekre, amit amellett, hogy kellő komolysággal fogadtunk, sokak ajkára örömöt szerző mosolyt csalt. Az úri imát egy óvodás tanulta meg, hogy az úrasztalához állva mikrofonba vezesse azt. Az adakozásra való figyelmet egy hét éves kisfiú hívta fel, amit szintén felemelő élmény volt hallgatni!
Összesen, a lelkésznővel együtt tizenegyen szolgálták végig az ifjúsági istentiszteleti liturgiát, melyre egy-egy igés könyvjelző fogja mindnyájukat emlékeztetni.
Ugyanakkor a hirdetéseket követően a gyermekek énekszolgálatát pluszban még négy pici gyermek erősítette, így lett teljes a „kis” csapat 15 szolgálóval.
Istennek szól a hála ezért a felejthetetlen alkalomért! Hálás a szív, amiért Isten alkalmasnak találta elhívottait, amikor szolgálatra rendelte őket!

Sándor Veronika