Címtár

Az Esperesi Hivatal elérhetőségei:

Esperesi Hivatal
Esperes: Kassai Gyula
Postacím: 934 01 Levice Sv. Michala 38
Telefonszám: mobil: +421-945-453-857 vezetékes: +421-36-633 62 03
E-mail cím: kassaigyula.lv@gmail.com
Az egyházmegye folyószámlája:
Reformovaný Seniorát Barš
SK82 0900 0000 0000 2861 4012

Barsi Egyházmegye gyülekezeteinek címátra:

Barsváradi Református Egyházközség
Postacím: 935 51 Tekovský Hrádok 55
Telefonszám: +421-908 687-266
E-mail cím: demeter.vilma@gmail.com
Lelkész(ek): Demeter Vilma
Gondnok: Agg Zoltánné

Érsekkétyi Református Egyházközség
Postacím: 935 64 Keť 148
Telefonszám: +421-905-231-361
E-mail cím: fs.kety@freemail.hu
Lelkész(ek): Fülöp Sándor
Gondnok: Kabai Ernő, Fazekas Erzsébet
Rövid ismertető: Leányegyházközsége: Nyírágó, Németh Tibor, Ing. Kiss Gyula gondnokok

Farnadi Református Egyházközség
Postacím: 935 66 Farná 524
Telefonszám: +421-36-7723526
E-mail cím: klapka1849@kredit.sk
Lelkész(ek): Kiss Ilona
Gondnok: Csomor István, Pap Gyuláné

Garamlöki Református Egyházközség
Postacím: 935 38 Lok Iňská 18.
Telefonszám: +421-905-757-248
E-mail cím: refgaramlok@gmail.com
Lelkész(ek): Tóth Zoltán
Gondnok: Konkoli Ella
Rövid ismertető: Leányegyházközségei: Töhöli Református Egyházközség, Kozma Aranka, Császár Ibolya gondnokok,
Felsőpéli Református Egyházközség, Szántó Irén gondnok

Garammikolai Református Egyházközség
Postacím: 937 01 Želiezovce - Mikula ul. SNP 95
Telefonszám: +421-36-7712030
E-mail cím: garammikola@gmail.com
Lelkész(ek): Kuczy Lajos +421-908-583-099
Gondnok: Molnár István, Kiss Lajos

Garamszentgyörgyi Református Egyházközség
Postacím: 935 57 Jur nad Hronom 48
Telefonszám: +421-36-6318774
E-mail cím: paermarta@freemail.hu
Lelkész(ek): Pásztori Márta
Gondnok: Duba Ernő, Fűri Gyula

Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társegyházközség
Postacím: 935 62 Pohronský Ruskov Orechový rad 260/2
Telefonszám: +421-905 924 413
E-mail cím: timit@centrum.sk
Lelkész(ek): Tóth Árpád, oroszka.arpi@gmail.com
Gondnok: Urbán Ágota, Vicencz Árpád
Rövid ismertető: Leányegyházközsége: Oroszkai Református Egyházközség: Mészáros Erzsébet gondnok
Szórványa: Csata

Hontfüzesgyarmat-Fegyverneki Református Társult Anyaegyházközség
Postacím: 935 55 Hontianská Vrbica 247
Telefonszám: +421-911-354-834
E-mail cím: magdi11@vipmail.hu
Lelkész(ek): Cserník Magdolna
Gondnok: Závodsky Sándorné (Hontfüzesgyarmat), Deák Tibor (Fegyvernek)
Rövid ismertető: Leányegyházközségei: Nagypeszeki Református Egyházközség, ifj. Viktóriusz Lászlóné gondnok és Nemesoroszi Református Egyházközség Nagy Tibor gondnok

Ipolypásztói-Garamsallói Református Társegyházközség
Postacím: 935 74 Pastovce Mikulská 228/22
Telefonszám: +421-905 963 020
E-mail cím: rikri@inmail.sk
Lelkész(ek): Ambrus Erika
Gondnok: Kovács Zoltán (Ipolypásztó), Zsigmond Istvánné, Lecki Etelka(Garamsalló), Lángyi Gyula (Zalaba), Szelmeczi Dezső (Ipolybél)
Rövid ismertető: Az Ipolypásztói-Garamsallói Református Táregyházközség 2013. július 1-től létezik. A négy gyülekezet, Ipolypásztó és Garamsalló, valamint a leányegyházak, Ipolybél és Zalaba társulásával jött létre. Választott és beiktatott lelkésze Ambrus Erika. A négy gyülekezet 2015. január 15-én összesen 200 választót számlál, 116 Ipolypásztón, 48 Garamsallón, 18 Ipolybélen és 18 Zalabán. Istentiszteleti alkalmak az anyaegyházközségekben hetente, a leányokban kéthetente tartatnak. Mindenütt a templomban. Bibliaórák, gyülekezeti hitoktatás és kátéoktatás az anyaegyházközségekben van.

Ipolysági Református Egyházközség
Postacím: 936 01 Šahy ul. Zs. Móricza 2168/4
Telefonszám: +421-904-941 236
E-mail cím: izsmanjonas@gmail.com
Honlap: http://ipolysag.reformatus.sk
Lelkész(ek): Izsmán Jónás
Gondnok: Oros Zoltán

Lévai Református Egyházközség
Postacím: 934 01 Levice Sv. Michala 38
Telefonszám: +421-36-633 62 03
E-mail cím: kassaigyula@mail.t-com.sk
Honlap: www.refleva.com
Lelkész(ek): Kassai Gyula +421-945-453-857, Kassainé Mártha Tímea +421-918-174-403 kassaimarthatimea@gmail.com
Gondnok: Bokros Rózsa, Rási Szabolcs, Andruska Csilla
Rövid ismertető: Leányegyházközségek: Hontvarsány - gondnok Dálnoky Ernő,

Újbars
Beosztott lelkész Demeter Vilma +421-908-687-266, demeter.vilma@gmail.com, gondnok Benke Aranka
Kiskoszmály
Beosztott lelkész Icso Sándor, +421-903-649-194, icsoster@gmail.com, gondnok Budai Sándor

Nagykálnai Református Egyházközség
Postacím: 935 32 Kalná nad Hronom Mlynská 2
Telefonszám: +421-36-6395558
E-mail cím: refkalna@gmail.com
Lelkész(ek): Szathmáry Zsuzsanna +421-908-192-110
Gondnok: Jakab Viola
Rövid ismertető: Leányegyházközsége: Kiskálnai Református Egyházközség: Cmár Rózsa gondok,
Felsőszecsei Református Egyházközség: ifj. Csekei Lajos gondok

Nagyodi Református Egyházközség
Postacím: 935 31 Vyšné nad Hronom 1
Telefonszám: +421-36-6318774
E-mail cím: vdm@mail.t-com.sk
Lelkész(ek): Drs.Th. Pásztori Attila
Gondnok: Antal Árpád, Tóth Gyuláné
Rövid ismertető: Leányegyházközsége: Alsószecsei Református Egyházközség Janošik Ida gondnok

Nagyölvedi Református Egyházközség
Postacím: 935 65 Veľké Ludince 212
Telefonszám: +421-36-7738126
E-mail cím: prismisantala@mail.t-com.sk
Lelkész(ek): ThDr. Antala Éva +421-905-344-524
Gondnok: Fazekas Etelka, B. Csomor István

Nagysallói Református Egyházközség
Postacím: 935 41 Tekovské Lužany
Telefonszám: +421-36-7723526
E-mail cím: klapka1949@kredit.sk
Honlap: fax: +421-36-772-16-30
Lelkész(ek): Kiss Pál +421-907-429-743
Gondnok: Hőnyi Lajos, Tóth András, Dora Lajos, Mészáros Tibor
Rövid ismertető: Leányegyházközsége: Bajkai Református Egyházközség: Fábián Eszter, gondnok, +421-902-813-812

Nemesborii Református Egyházközség
Postacím: 935 87 Bory 40
Telefonszám: +421-905-754-148
E-mail cím: erdejud@freemail.hu
Lelkész(ek): Erdélyi Judit
Gondnok: Kökény András, Dálnoky Attila

Nyitrai Református Egyházközség
Postacím: 949 01 Nitra F. Mojtu 10
Telefonszám: +421-37-6516425
E-mail cím: ficzere@elf.cuni.cz
Lelkész(ek): Ficzere Tamás
Gondnok: László Béla
Rövid ismertető: Leányegyházközségek: Alsószőllősi Református Egyházközség: Krajmer Magdolna gondnok,
Kismányai Református Egyházközség: Lénárth Éva gondnok,
Valkházi Református Egyházközség: Lánárth Mária gondnok

Pozbai Református Egyházközség
Postacím: 941 51 Pozba
Telefonszám: +421-35-6515124
E-mail cím: dukon.andras@gmail.com
Lelkész(ek): Dukon András +421-907-120-307
Gondnok: Baják Margit, Mente Róbert
Rövid ismertető: Leányegyházközségei: Barsbaracskai Református Egyházközség, Hajdú Zsófia, Szűcs Tibor gondnokok
Besei Református Egyházközség: Pompos Rózsa gondnok

Újlóti Református Egyházközség
Postacím: 941 42 Veľké Lovce 362
Telefonszám: +421-35-6589124
E-mail cím: veronikasandor7@gmail.com
Lelkész(ek): Sándor Veronika
Gondnok: Papp Sándor, Piskó Erzsébet

Vámosladányi Református Egyházközség
Postacím: 935 56 Mýtne Ludany Nám. J. Kalvina 11
Telefonszám: +421-903 649 194
E-mail cím: icsoster@gmail.com
Lelkész(ek): Icso Sándor
Gondnok: Csáki Gyula, Fekets László
Rövid ismertető: Leányegyházközsége: Kisóvári Református Egyházközség, Kiss Gyula gondnok

Zselíz-Sárói Református Társegyházközség
Postacím: 937 01 Želiezovce nám. SNP 87/7
Telefonszám: +421-36-7711093
Lelkész(ek): Révész Tibor, Révész Csilla, csrevesz@gmail.com, +421-905-650-867
Gondnok: Cserba Dezsőné, Vyboch Etel (Zselíz), Kajtár Károly, Bagócsi István, ügyvezető gondnok/1. ciklus: Cserba Dezsőné (Sáró)
Rövid ismertető: Leányegyházközsége: Szódói Református Egyházközség: Hanzo Györgyné, gondnok