Istentisztelet az idősekért

„Öregkoromban se vess el engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el!” (Zsolt. 71:9)

2017. október 22-én az újlóti gyülekezetben megkülönböztetett szeretettel voltak köszöntve az idősek.
Sándor Veronika, a helyi lelkész az újszövetségi idős házaspár, Zakariás és Erzsébet életére mutatva irányította rá a figyelmet az Úr nagyságára, hatalmára! (vö. Lk. 1) Elhangzott, Istennek mindenkivel terve van, gyermekkel, fiatallal, középkorúval, időssel egyaránt.
A gyülekezet tagjai közösen adtak hálát azokért az idős testvérekért, akik bár remegő kézzel, de szeretettel ölelik meg a környezetükben élőket, akik derűt hoznak életünkbe, akik elvezetnek a Forráshoz, Jézus Krisztushoz.
Végül fel lett köszöntve a gyülekezet legidősebb tagja, Tildi Rozália, aki rendszeresen eljár az istentiszteletekre, leküzdve azt az akadályt, hogy Isten hajléka egy nagy domb tetején van! Példát mutat minden testvérnek, kicsinek és nagynak egyaránt!
Az október 18-án 93. életévét betöltő Rozi néni a köv. igeverssel volt köszöntve: „Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem.” (Zsolt. 16:2) Papp Sándor gondnok úr átadva a gyülekezet ajándékát szívből jövő jókívánságait tolmácsolta az ünnepeltnek.
Az Úr áldása kísérje továbbra is gyülekezetünk legidősebb tagját, őrizze lépteit, s még sok esztendőn át tudja Isten hajlékában dicsérni és dicsőíteni az Urat szeretett gyülekezetével!
Sándor Veronika
fotó: Szénászki György