Barsbesén is megünnepelték a reformáció 500. évfordulóját

„Jöjjetek örvendezzetek…”

2017. október 1-jén ünnepelte a barsbesei gyülekezet a reformáció 500. évfordulóját.
Dukon András, a gyülekezet lelkésze zsoltárverssel köszöntötte az ünneplő sereget: „Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, ujjongjunk szabadító Istenünknek. Járuljunk eléje magasztalással, vigadjunk előtte zsoltárokkal.” (95:1-2)
Isten Igéjét és annak üzenetét Rúth 1:6 alapján Kassai Gyula, a barsi egyházmegye esperese tolmácsolta. Naomi a tragédiákat követően elindult haza, s a hívó szó nem embertől jött, de Istentől. Isten szólt 500 évvel ezelőtt is, hitvalló őseink nem emberi szóra keltek fel. Isten erőnk felett nem próbál meg minket, de gyarapítani akar bennünket!
Az úrasztalától a történelmi visszatekintést a helyi lelkész ismertette, rámutatva arra is, hogy nemcsak a reformáció 500. évfordulója van, de méltó emlékezni a debreceni zsinat 450. és a galántai zsinat 425. évfordulójára is, amikor is elfogadták a II. Helvét Hitvallást és a Heidelbergi Kátét hitvallásként, illetve megerősítették annak elfogadását.
Lukátsi Vilmától a Wittenberg c. versét Kálnay Csenge osztotta meg velünk.
Az emléktábla leleplezése a jelen levő lelkészek közül a rangidős lelkészekre volt bízva, Kiss Ilona és Nátek Sándor nyugalmazott lelkészekre.
Az emléktábla alá egy-egy szalagot helyeztek el a jelen levő gyülekezetek képviselői, nevezetesen a pozbai, barsbaracskai és az újlóti gyülekezet gondnokai.
Az ünnepnapot énekszóval a besei-pozbai vegyeskórus tette emlékezetesebbé.
Az istentiszteletet követően a templom mellé el lett ültetve a reformáció fája, mely egy díszmeggy fa.
A himnusz eléneklése után szeretetvendégségre várták az ünneplő gyülekezetet. Ezúton is köszönetet mondunk a szervezőknek, a gyülekezet elöljáróinak, mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy együtt ünnepelhessen négy gyülekezet.

Sándor Veronika
fotó: Mente Róbert