Egyházmegyei bibliaismereti vetélkedő

Kedves Testvéreink az ÚR Jézus Krisztusban! Szeretettel értesítjük a nagytiszteletű lelkipásztorokat, hitoktatókat és a kedves szülőket, hogy a Barsi Egyházmegye idei bibliaismereti vetélkedőre 2017. október 7-én délelőtt 10.00-tól kerül sor Pozbán a helyi alapiskola épületében. A csapatok regisztrálása 9.30-10.00 időpontban lesz, késés esetén a csapat nem versenyezhet.
A bibliaverseny témája: Dániel
2 kategóriában lehet jelentkezni:
1. Alapiskola 1-4 osztálya
2. Alapiskola 5-9 osztálya
A kategóriák kijelölt anyagai mindkét kategóriában Dániel könyve 1-6 fejezetei.
A versenyre max.5 fős csapatok jelentkezését várjuk. A 2.kategória csapatában lehet a fiatalabb korosztályból is részvevő, fordítva viszont nem lehetséges.
Jelentkezési határidő: 2017. október 3. Határidő után nem fogadunk el jelentkezést. Jelentkezni Dukon Andrásnál a 0907 120 307-es telefonszámon, vagy a  dukon.andras@gmail.com e-mail címen lehet. A jelentkezésnél kérjük feltüntetni a gyülekezet nevét, melyik kategóriában indul a csapat és hány tagú a csapat. Szeretnénk nemcsak a gyermekeket megvendégelni, hanem a kísérőket is, ezért kérjük, hogy a jelentkezésnél azt is jelezzék, hogy hány felnőtt kísérő érkezik velük.
Felhívjuk a gyülekezet figyelmét, ha valaki fel tudna ajánlani bárminemű díjat a gyermekeknek, azt nagyon szívesen köszönettel elfogadjuk.
Szeretettel:
Nt. Kassai Gyula esperes úr megbízásából:

Dukon András
pozbai lelkipásztor
Pozba, 2017. szeptember 10.