Ifjúsági istentisztelet

Az ifjúságért közösen az ifjúsággal

2017. augusztus 27-én, vasárnap rendhagyó istentiszteletre hívogattak az újlóti harangok.

Évről évre immár hagyományszerűen vannak rendhagyó istentiszteletek az újlóti gyülekezetben.
Februárban van a betegek világnapja, a ritka betegségek világnapja, valamint a rák világnapja is, ezért magától adódó, hogy a betegekért megtartott istentisztelet az esztendő második havában van megtartva.
A házasság hetében megkülönböztetett szeretettel vannak hívogatva a házaspárok a vasárnapi alkalomra. Elsősorban értük, nekik szól Isten szava és annak magyarázata.
Májusban Isten iránti hálaadással szól a köszönet a földi őrállókért, az édesanyákért.
A diákokért van a tanévnyitói és a tanévzárói istentisztelet.
Lévén, hogy október az idősek hava, ezért e őszi hónapban emlékezve van az idősekre, aggastyánokra.
Ám nincs megfeledkezve a fiatalokról sem! Nyáron immár hagyományszerűen van istentisztelet tartva az ifjúságért, a gyermekekért, valamint a Remény Énekkarért, hiszen tagjai fiatalokból állnak.
Idén különösen rendhagyó alkalom volt az ifjúsági istentisztelet; egyrészt azért, mert az óvodástól a felnőttig részt vállaltak a liturgiában, másrészt pedig azért, mert a gyülekezet énekkara jubilált.
Ezen alkalmon Zsolt. 111:10 alapján szólt az igehirdetés, miszerint „A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.” A mennyei bölcsesség útját járva békeszeretőknek kell lennünk, nem részrehajlóaknak és képmutatóknak, de irgalommal és jó cselekedetekkel teljesnek!
Különleges élmény volt, hogy az istentisztelet valamennyi énekét a gyülekezet kántorának felesége jelentette be, akik egyébként is az énekkar tagjai. Az igeszakaszt az énekkar vezetője olvasta fel, az elő- és utóima hálaadását és kérését pedig alapiskolás gyermekek vitték az Úr színe elé. Az Úri imát, vagyis a Mi Atyánk-ot egy óvodás vezette, ahogyan az adakozásra való figyelem felhívását is.
A hirdetéseket követően a gyermekek énekszóban tettek tanúbizonyságot Jézus szeretetéről! Hitvallóan zengett ajkukról az ének: „Száz juhocskám mind együtt legel…”
A Remény Énekkar szintén a szeretet erejéről tett bizonyságot két énekkel.
Végül a gyülekezet lelkésze hálát adott Istennek a Remény Énekkarért, annak tagjaiért, azért, amiért immár tíz éve dicsőítik az Urat szolgálatukkal! E jeles alkalomból az énekkar vezetője ajándékot kapott, ám a tagokról sem volt megfeledkezve, ők is kaptak egy kis figyelmességet, amit a gyülekezet gondnoka köszönetnyilvánítással nyújtott át.
Legyen az Úré a dicsőség, amiért az ifjúságért közösen az ifjúsággal lehetett hálát adni Istennek!
Sándor Veronika