A nagysallói református gyülekezet elköszönt nyugalmazott lelkipásztorától

A nagysallói református gyülekezet ünnepi istentisztelet keretében köszönte meg lelkipásztorának, Nt. Kiss Pálnak több mint három évtizedes szolgálatát.

Több mint 30 év szolgálat után ünnepélyes istentisztelet keretében búcsúzott el a nagysallói református gyülekezet lelkipásztorától, nagytiszteletű Kiss Páltól, aki 1985-től nemcsak a nagysallói gyülekezet lelkésze volt, hanem majd 10 éven át a Barsi református egyházmegye esperese is.
Az igehirdetés után ifj. Kotora Andrea Wass Albert Előhang c. versét szavalta el, majd a gondnokok és a gyülekezet nevében Hőnyi Lajos kurátor úr köszönte meg a tiszteletes úr eddigi szolgálatát s foglalta össze az elmúlt három évtized eseményeit, eredményeit gyülekezetünkben.
A gondnokok után Kotora Marián mérnök, Nagysalló polgármestere fejezte ki háláját Kiss Pál szolgálatáért és az egész községért való tevékenységéért, Nagysalló kulturális és ökumenikus életébe való bekapcsolódásáért - az önkormányzat Kiss Pálnak mindezt nemrég a „Nagysalló Község Díszpolgára” címmel hálálta meg.
A Nagysallói Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója, Mgr. Tóth Gábor megköszönte a tiszteletes úrnak sokéves segítségét, valamint hangsúlyozta a református egyház és az iskola szoros és gyümölcsöző együttműködését, s az iskola megmaradásáért folytatott közös küzdelem fontosságát. Kiemelte, ha nincs Kiss Pál, Nagysallóban ma nincs magyar iskola sem.
A gyülekezet több tagja fejezte ki háláját és köszönetét Kiss Pálnak nyugdíjba vonulása alkalmából. Jelen voltak a nagysallói evangélikus, baptista és római katolikus egyházak lelkipásztorai, képviselői is.
A búcsú-istentisztelet záróakkordjaként a gyülekezet énekkara szolgált s kívánt áldást a lelkipásztor további életében. Az ünnepi alkalom közös ebéddel ért véget.

Szerző: Szabó Margaréta
Fotók: Kiss Andrea