Támogatjuk az Érsekkétyi Egyházi Alapiskolát és Óvodát!

A Barsi Református Egyházmegye Elnöksége és lelkészi kara megdöbbenéssel fogadta az érsekkétyi polgármester legújabb intézkedését, amellyel veszélybe sodorja az Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda működését. Egyházmegyénk számára kiemelten fontos oktatási intézményeink és közösségeink sorsa, így az Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda jövője is. Támogatásunkról biztosítjuk az intézmény vezetőségét és fenntartóját és arra biztatjuk a szülőket, valamint a közvéleményt, hogy továbbra is álljanak ki az iskola és óvoda mellett. Tisztelettel kérjük a község polgármesterét, hogy biztosítsa a megbecsülésnek örvendő egyházi intézmény zavartalan működését. Bízunk benne, hogy a községvezető hivatalával és nevével a helyi közösségek, valamint intézményei fejlődéséhez járul hozzá a későbbiekben. Az egyházmegye vezetősége és lelkészi kara támogat minden olyan kezdeményezést és összefogást, amely egymás munkájának megbecsülését, az intézményeink és közösségeink fejlődését szolgálják.

Kelt Léván, 2017. július 5-én.

Az elnökség nevében:
Kassai Gyula esperes, lévai lelkész, Kiss Pál egyházmegyei gondnok, Pozba

Az egyházmegye lelkészi kara nevében:
Antala Éva nagyölvedi, Ambrus Erika ipolypásztói-garamsallói, Csernyík Magdolna hontfüzesgyarmati-fegyverneki, Demeter Vilma barsváradi, Dukon András pozbai, Erdélyi Judit nemesbori, Ficzere Tamás nyitrai, Fülöp Sándor érsekkétyi, Icso Sándor vámosladányi, Izsmán Jónás ipolysági, Kassai Tímea lévai, Kiss Pál nagysallói, Kiss Ilona farnadi, Pásztori Attila nagyodi, Pásztori Márta garamszentgyörgyi, Révész Csilla zselízi-sárói, Révész Tibor zselízi-sárói, Sándor Veronika újlóti, Szathmáry Zsuzsanna nagykálnai, Tóth Árpád garamvezekényi-kisölvedi, Tóth Zoltán garamlöki református lelkészek.

Hozzászólások