Barsvárad

Barsvárad Lévától 14 km-re délnyugatra, a Garam jobb partján fekszik. A 2011-es népszámlálás szerint 335 lakosából 142 (42.2 %) magyar, 120 református. A község Alsó- és Felsővárad egyesítésével 1944-ben jött létre. A 2. világháborút követő lakosságcsere során a lakosság 60%-nak el kellett hagynia a szülőföldjét, a kitelepítettek 95%-a református volt. Az egyházközséghez tartozik a 2km-re lévő Tőre is, sőt Sz. Kiss Károly szerint (1878) még Endréd és Derezslény fiókegyházak is, melyek már megszűntek. „Alsó- és Felsővárad és Tőre egyesült anyaegyház“ prédikátorai 1655-től vannak vezetve. 60 éve helyben lakó lelkipásztora nincs. Első temploma 1780-ban épült, 1889-ben átépítették, majd a német csapatok 1945 februárjában felrobbantották. A gyülekezetnek több mint 50 éven át nem volt temploma. 3 év alatt felépítették új templomukat, melyet 1999 szept. 5-én szenteltek fel. Három aranyozott színű oszlopot a régi templomból beleépítettek az újba, amely 150 férőhelyes. Az istentisztelet nyelve magyar. A gyülekezet parókiaépítésbe kezdett, az elkészült gyülekezeti termet bibliaórákra és gyermekfoglalkozásra használják.

Címke: 
Templomaink