Meghívó - Egyházmegyei Bibliaórák

„...ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.“ Rm12,2
Tárgy: Meghívó - „erősítsük gyülekezeteink és egyházunk imaéletét!“
Kedves testvérek!
Szeretettel hívok mindenkit idei egyházmegyei böjti alkalmainkra. A böjti időszakban a közös bibliaórákra a Hontfüzesgyarmati parókia iroda helyiségében kerül sor keddenként délután 17.00 órai kezdettel.
A bibliórák imaközösséggel zárulnak, így csatlakozunk a dél-koreai Világ Imaiskola üzenetéhez és felhívásához, „melyben koereai testvéreink azzal fordulnak bozzánk, hogy a gyülekezeteinkben lehetőleg minél több helyen alkuljanak imacsoportok, vagy imakörök. Az imaközösségek segítenek abban, hogy a 2017-es jubileumi évben lehetőleg minél többen járuljunk alázatos imádsággal az Úrhoz.“
A Zsinati Tanács tanácsára imába foglaljuk „népünknek, nemzetünknek, egyházunknak és a egész egyetemes keresztyénségnek a megújulását és felemelkedését“.
Az alkalmak lehetőséget adnak az elcsendesedésre, egymás és gyülekezeteink megismerésére is. Az imaközösség után szerény szeretetvendégségre kerül sor, közben szabad a kötetlen beszélgetés, ismerkedés, esetleg örömünk és bánatunk megosztása is, de akár éneket is tanulhatunk.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Március 7. kedd 17.00 h ....................Nt Kiss Pál
Március 14. kedd 17.00 h ....................Nt Ficzere Tamás
Március 21. kedd 17.00 h ....................Nt Tóth Árpád
Március 28. kedd 17.00h ....................Nt Izsmán Jónás (és Halászik Emese)
Április 4. kedd 17.00 h ...................Nt Révész Csilla
Április 11. kedd 17.00 h ...................Nt Tóth Zoltán
Áldás, békesség!
Kelt: Hontfüzesgyarmat 2017.02.23. Csernyík Magdolna