Alsószecse

A Garam jobb partján fekvő falú a XX. sz. utolsó évtizedéig a Felsőszecsei filiával alkotott egységet. A kezdeti villongásokat az 1688. évi határozat rendezte, mely szerint ünnep első napján „in secula seculorum” az első istentisztelete Felsőszecsét (akkor Kis­Szecsét) illesse meg. Az ellenreformáció idejében 1733­1793 között a Nagyodi Gyülekezet is ide tartozott filiaként. Lelkészeinek nyilvántartása 1655­től folyamatos. Temploma 1784­ben épült. (Ezt megelőzően csűrökben gyűltek össze istentiszteleti alkalmakra a hívek.) A módos gyülekezet 1802­ben órát szereltetett a toronyba, mely mai napig éjjeli megvilágításban is működőképes állapotban van az 1990­es években történt generális és totális javítást követően. 1945­ig folyamatosan felekezeti iskola működött az gyházközségben. E dátum jelentette az egyházközség hirtelen és teljes leépülését. Ezt követően helyben lakó lp. nem volt – időszakosan beszolgálva Nagyodról, majd Léváról –jelenlegi lelkipásztora Léváról, majd az ottani magyar gimnázium megalapítását követő elűzetése után helyben. Az egykor 700 lelkes gyülekezet ma 3 állandó tagra apadt a kitelepítés és elfogyás következtében. Az elmúl sz. végén anyaegyházi beosztását elveszítvén a Nagyodi Egyházközség leányegyházaként bejegyezve működik lelki támaszt nyújtván a mintegy átlagban 40 környékből is Isten Igéjét hallgatni oda járók számára.

Címke: 
Templomaink