Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 50 perc 38 másodperc

Koronavírus – egyházunk Zsinati Tanácsának határozata

2020, március 25 - 13:13
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa a 2020. március 24-én tartott elektronikus ülésén a koronavírus okozta járványügyi rendkívüli helyzet kapcsán intézkedéscsomagot hagyott jóvá.

A Világosság református egyházi műsor 2020. március 29-ei ajánlata

2020, március 25 - 13:00
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: megtartottad az igémet és nem tagadtad meg a nevemet – így dicséri Jézus a filadelfiai gyülekezetet, egyházi élet a koronavírus-járvány idején, nagycsütörtök éjszakájától Jézus mennybemeneteléig.

Közös imádságra szólította a pápa a világ keresztyéneit

2020, március 25 - 10:46
Mondjuk el közösen a Miatyánkot március 25-én, szerdán délben!

Lk 19,8-10

2020, március 24 - 15:17
„Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” Jézus így felelt neki: „Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.””

1Móz 2,15

2020, március 24 - 15:13
„És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze."

Jón 3,9–10

2020, március 24 - 15:11
„Ki tudja, talán felénk fordul és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el! Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy mindenki megtért a maga gonosz útjáról, megbánta Isten, hogy pusztulásba akarta dönteni őket, és nem tette meg."

2Móz 3,12–14

2020, március 24 - 15:09
„De Isten azt mondta: Bizony, én veled leszek!... De Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt mondom nekik: atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok."

Jel 20,7–10

2020, március 24 - 15:01
„Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot, hogy összegyűjtse háborúra őket, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. És felvonultak a föld színén, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.”

Lk 13,22–33

2020, március 24 - 14:59
„Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. … Íme, ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.”

Mk 1,15

2020, március 24 - 14:56
„Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”

Kézzel fogható az összefogás

2020, március 24 - 11:42
A koronavírus-járvány idejére Ausztria is megszorító intézkedéseket foganatosított. Hogyan tudják megoldani a diaszpórában élő magyarok lelkigondozását? – erről Karvansky Mónika református lelkipásztort, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkipásztorát kérdezzük.

Online-oktatás az Alistáli Református Egyházi Alapiskolában

2020, március 23 - 19:14
A központi válságstáb a koronavírus terjedése miatt 2020. március 16-tól rendelte el az oktatási intézmények online-oktatását. Utánanéztünk, hogyan sikerült megoldani a tanulók távoktatását az Alistáli Egyházi Alapiskolában.

Jn 5,6

2020, március 15 - 20:44
„Akarsz-e meggyógyulni?”

Ézs 43,2–3

2020, március 15 - 20:41
„…Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!”

Lk 5, 33–34.37–38

2020, március 15 - 13:55
„Ők pedig ezt mondták neki: János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is; a tieid pedig esznek és isznak. Jézus így válaszolt: Kívánhatjátok-e a násznéptől, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? (…) Újbort sem tölt senki régi tömlőbe, mert az újbor szétrepesztené a tömlőt, és kiömlene, sőt a tömlő is tönkremenne. Hanem újbort új tömlőbe kell tölteni.”

1Móz 28,10–15

2020, március 15 - 13:54
„Elindult Jákób Beérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott: Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az ÚR állt, és ezt mondta: Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.”

1Kor 15,12

2020, március 15 - 13:50
„Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs a halottak feltámadása?”

Lk 22,31–32

2020, március 15 - 07:41
„Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet!”

Református istentiszteletek és igehirdetések

2020, március 14 - 10:33
A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedések miatt több testvérünk nem juthat el istentiszteleti alkalomra vagy gyülekezeti közösségbe.  Cikkünkben megpróbáljuk összegyűjteni azon internetes oldalakat, ahol a járvány idején is friss lelki táplálékhoz lehet jutni. Listánk folyamatosan bővül, további honlapok bejelentését várjuk a reformata@reformata.sk e-mail címen.

Pályázat

2020, március 11 - 21:33
A Komáromi Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére. Jelentkezési határidő 2020. április 9.

Oldalak