Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 1 óra 13 perc

Maximalizálták a tisztségviselők választhatóságát

2018, október 27 - 00:23
A számbavétel, határozatképesség megállapítása, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása után került sor a tárgysorozati pontok jóváhagyására, amely kiegészült még egy egyéni képviselői indítvánnyal, valamint egy tárgysorozati ponttal. A tisztújítási törvénytervezet módosítására irányuló egyéni indítványt azonban a zsinati tagok nem támogatták.

Gyülekezeti ház épült Komarócon

2018, október 26 - 22:16
Hálaadó istentisztelet keretén belül került átadásra október 21-én a komaróci gyülekezet újonnan épült gyülekezeti háza. A kis létszámú abaúj-tornai gyülekezet korszerű háza magyarországi támogatással épült. Isten segítsége nélkül azonban nem épülhetett volna fel.

Segítsünk Eszterkének!

2018, október 26 - 21:44
Erdélyi Pál és Anita vágfarkasdi lelkészházaspár harmadik gyermeke Eszter súlyos szívhibával született. A külföldi orvosi beavatkozás komoly euró ezreket emészt fel, a család anyagi lehetőségei viszont véglegesek. Ezért kérnek minden jó szándékút, hogy ha teheti, járuljon hozzá adományával Eszterke életéhez.

Emlékeztek a megtett útra

2018, október 25 - 23:58
Hálaadó istentiszteleten emlékezett meg a dunaszerdahelyi gyülekezet október 21-én arra, hogy 20 évvel ezelőtt felépült a temploma.Az igehirdetés végén Dr. Somogyi Alfréd esperes, Szakál László János esperes-plébános, Kornfeld Tibor, a zsidó hitközség előjárója, Hájos Zoltán polgármester és Louis Barmentlo köszöntötte pár gondolattal a gyülekezetet.

20 évvel ezelőtt szentelték fel a dunaszerdahelyi református templomot

2018, október 25 - 01:00
Ünnepi istentisztelet keretében október 21-én adtak hálát Istennek a dunaszerdahelyi reformátusok a holland huizeni testvérgyülekezettel és a meghívott vendégekkel együtt, hogy 20 évvel ezelőtt felépülhetett a templomuk.

Állásajánlat a cigányság befogadását célzó projektmunkatárs részére

2018, október 24 - 13:55
A Svajci Protestáns Egyházak Segélyszervezete (HEKS/EPER) támogatja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) diakóniai és missziós munkáját. A segélyszervezet céljai közül az egyik, hogy támogassa a cigányság felzárkóztatását a SZRKE-n belül.

Csak az Úr ellen ne lázadjatok

2018, október 23 - 10:36
Rimaszombatban, október 19-én és 20-án tartotta 8. ülését a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IX. Zsinata. Az egyházi és világi képviselők kisebb módosításokkal elfogadták a beterjesztett a tisztújítási törvénytervezetet, amely a következő év január elsejével lép hatályba. Az ülésen szó volt a 2017-es gazdasági beszámolóról és a 2018-as évi költségvetésről is.

Tizedszer mérettették meg magukat a szavalók és prózamondók Jókán

2018, október 22 - 21:26
A jókai székhelyű Emmaus polgári társulás tizedik alkalommal szervezte meg a Keresztyén Szavaló- és Prózamondó Versenyt, a Betlehem Missziós Központban. A vers és próza tanulásán túl a verseny célja az is, hogy a gyermekek, ill. a fiatalok megismerjék az Úr Jézus Krisztust, mint Isten Fiát, Megváltót, valamint a keresztyén irodalmat is ápolják, népszerűsítsék.

Ülésezik a zsinat

2018, október 19 - 17:37
Rimaszombatban tartja 8. ülését a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IX. Zsinata. A Csillagház előadótermében 10.00 órakor istentisztelettel kezdődött a tanácskozás. A megjelenteket Fazekas László püspök köszöntötte.

A Világosság református egyházi műsor 2018. október 21-ei ajánlata

2018, október 18 - 21:28
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz arról, hogy Pál Efezusban találkozik Keresztelő János tanítványaival, akiket Jézus nevében megkeresztel. Perbetén is lesz református óvoda és bölcsőde, és Füleki István gályarab prédikátorról.

Hamarosan elkészül a Csillag óvoda és bölcsőde

2018, október 17 - 18:10
Komáromban, a református egyházközség tulajdonában lévő telken, a Szövetkezeti utcában már állnak a leendő bölcsőde és óvoda falai. A korszerű, minden igénynek megfelelő Csillag nevű nevelési-oktatási intézmény a tervek szerint a következő év elején nyitja meg kapuját.

Nagygéres adott otthont a zempléni egyházmegye őszi közgyűlésének

2018, október 16 - 22:34
A Zempléni Református Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek közül csak a nagygéresi egyházközség templomában van a maga nemében egyedülálló műemlék szószék, amit azok is megcsodálhattak, akik 2018. október 14-én részt vettek az őszi Egyházmegyei Közgyűlésen, s e célból léptek be a belülről már felújított, kívülről éppen felújítás alatt lévő templomba.

Hamarosan elkészül a Csillag óvoda és bölcsőde

2018, október 15 - 08:58
Komáromban, a református egyházközség tulajdonában lévő telken, a Szövetkezeti utcában már állnak a leendő bölcsőde és óvoda falai. A korszerű, minden igénynek megfelelő Csillag nevű nevelési-oktatási intézmény a tervek szerint a következő év elején nyitja meg kapuját.

Felvidéki lelkészházaspár kapta a Buda Béla-díjat

2018, október 14 - 22:00
Négy ország több mint százharminc magyar ajkú mentálhigiénés szakembere vett részt a Gyűgyön megrendezésre kerülő háromnapos Kárpát-medencei Lelki Segítő Szolgálat IV. Hálózatépítő Konferenciáján. A szakmai találkozón átadásra került a Buda Béla-díj, amelyet az idén Szathmáry Zsuzsanna, a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség vezetője és férje,Tóth Zoltán garamlöki lelkipásztor vehette át.

Énekelt imádság – Egyházzenészek találkoztak Litvániában

2018, október 9 - 23:28
2018. szeptember 20. és 24. között az európai protestáns egyházzenészeket tömörítő ECPCM/EKEK/CEMEP szervezet Litvániába látogatott, hogy a helyszínen ismerkedjen a helyi evangélikus egyház életével, egyházzenei világával. A rendezvényen részt vett az Egyházzenei Osztály igazgatója Süll Kinga és az igazgatótanács elnöke Édes Árpád.

Pályázati felhívás

2018, október 9 - 20:09
A Vajáni Református Egyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 3/2012-es számú, a lelkészek választásáról szóló törvénye 6. § (2) bekezdésével összhangban pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére.

Serkén hálát adtak a 300 éves református templomért

2018, október 9 - 00:36
Hálaadó istentiszteletet tartottak 2018. október 7-én Serkén, a református templom építésének 300 évfordulója alkalmából. Köszöntötték a gyülekezetben egykor szolgáló lelkipásztorokat, valamint lelkészkibocsátásra is sor került.

Otrokocsi Fóris Ferenc gályarabra emlékeztek Rimaszécsen

2018, október 5 - 21:53
A Község Önkormányzatának kezdeményezésére hálaadó istentiszteletet tartottak a Rimaszécsen is szolgáló református prédikátor születésének 370. és halálának 300. évfordulója alkalmából.

A Világosság református egyházi műsor 2018. október 7-ei ajánlata

2018, október 5 - 19:24
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz arról, hogy az Úr Pált egy éjjeli látomásban azzal biztatta, hogy ne féljen, hanem szóljon. 230 éves a komáromi templom. Bölcsődéje és óvodája is lesz a rozsnyói reformátusoknak.

Hálaadó istentisztelet

2018, október 4 - 14:47
Hálaadó istentiszteletet tartanak 2018. október 7-én, vasárnap 14.00 órakor a serkei református templomban.

Oldalak