Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 1 óra 41 perc

Nemzetszolgálat és az ökuménia

2017, december 1 - 19:28
Csáky Pál néppárti európai képviselő meghívására és szervezésében népes felvidéki utazócsoport és négy felekezetből mintegy húsz vezető egyházi küldöttség látogatott Brüsszelbe november 29-én. Belkörű eszmecserére került sor az Európai Parlament székhelyén A kisebbségi nyelvek szerepe az egyházak pasztorációs tevékenységében címmel.A rendezvényen részt vett Fazekas László püspök és Fekete Vince fő

Egyházmegyei közgyűlés Nagyölveden

2017, december 1 - 19:08
A Barsi Református Egyházmegye 2017. november 26-án, Nagyölveden tartotta meg őszi egyházmegyei közgyűlését. Döntöttek a közalapi támogatás besorolásáról, telekcseréket hagytak jóvá, valamint ismertetésre került a jövő évi egyházmegyei program.

Ex Libris Díj a Kálvinista Szemlének

2017, december 1 - 16:05
Ex Libris Díjjal minősítték az illetékes kuratórium döntése alapján a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapját, a Kálvinista Szemlét és a Remény, szlovákiai magyar katolikus hetilapot. A díjat Brüsszelben, az Európai Parlament épületében Gubcsi Lajos adta át Fazekas László püspöknek és Szakál Lászlónak, a Reményt kiadó Glória Egyesület elnökének.

Reformáció 500 – négy gyülekezetben

2017, november 30 - 18:52
Szinte az egész 2017-es esztendő a reformáció 500. évfordulójának megünnepléséről szól. Hogyan ünnepeltek gyülekezeteink? Melyik hogyan! Van, ahol hálaadó istentisztelettel, emléktábla avatással, faültetéssel, templomtér elnevezéssel, de akár munkával is. Minden gyülekezet módja és lehetősége szerint ünnepelt. Mi is.

A hegyen épült templom vallomása

2017, november 30 - 15:51
Gondolatok a Kiskövesdi Református Egyházközség által megválasztott lelkész, Langschadl István hivatalába való ünnepélyes beiktatásáról. A hálaadó istentiszteletre 2017. november 12-én került sor a kiskövesdi református templomban, melyen Fazekas László püspök hirdette az igét, és Kendi Csaba esperes végezte a beiktatás szolgálatát.

Tompa, mint papköltő is fókuszba került a tanári emlékkonferencián

2017, november 29 - 16:54
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége november 24-e és 26-a között szervezte meg Rimaszombatban a „Meggyúlt szövétnek” címmel országos tanári emlékkonferenciáját Tompa Mihály papköltő születésének 200. évfordulója alkalmából. A találkozónak a Gömöri Református Egyházmegye is a társszervezője volt

Szádalmáson zajlott az abaúj-tornaiak őszi közgyűlése

2017, november 29 - 02:14
A szádalmási gyülekezet fogadta a község művelődési házában november 26-án az Abaúj-tornai Református Egyházmegye közgyűlését. Egyetlen napirendi pontja a közalapi támogatást igénylő gyülekezetek besorolása volt.

Szádalmáson zajlott az Abaúj-tornai Egyházmegye őszi közgyűlése

2017, november 29 - 02:11
A szádalmási gyülekezet fogadta a község művelődési házában november 26-án az Abaúj-tornai Református Egyházmegye közgyűlését. Egyetlen napirendi pontja a közalapi támogatást igénylő gyülekezetek besorolása volt.

Egyházak finanszirozásáról tanácskoztak

2017, november 28 - 21:41
Pozsonyban, a Katolikus Püspöki Konferencia Generális Titkársága épületében tanácskoztak a Szlovákiai Keresztyén Egyházak legfelsőbb vezetői és a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke.

Reformációi emlékérem Miloš Klátik püspöknek

2017, november 28 - 20:40
2017. november 27-én a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Generális Püspökségén adta át Fazekas László püspök Miloš Klátik püspöknek azt az emlékérmet, amelyet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a Reformáció 500. évfordulójára a hitvalló gályarabokra emlékezve adott ki.

A keresztyén egyházak legfelső vezetőinek és a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetségének a civil társadalom támogatásáról szóló nyiltkozata

2017, november 28 - 20:09
Az 1989 utáni fontos társadalmi változások közé tartozik a civil társadalom fejlődése. Az emberi személynek természeténél fogva társadalmi dimenziói vannak, melyek a másokkal való együttműködésre és csoportosulásra vezetik a közös jó építése érdekében. Köszönjük mindenkinek, aki aktívan részt vett vagy részt vesz a civil társadalom építésében.

Kisgéres adott otthont az Egyházmegyei Közgyűlésnek

2017, november 27 - 17:38
A hideg, esős őszi napon jó volt belépni a befűtött, még illatában is a frissességet, tisztaságot árasztó felújított kisgéresi templomba, ahol 2017. november 26-án került sor a Zempléni Református Egyházmegye közgyűlésére.

Közösségi feladatok, jövőkép és az anyagiak

2017, november 26 - 23:58
„Anyagi kérdések a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban” címmel került sor a hét magyar egyházmegye őszi lelkésztovábbképzőjére, melynek a társszervezésébe ezúttal a Kulturális és Közművelődési Központ is bekapcsolódott. A mályi és nagybörzsönyi helyszínnel, de azonos témakörben megtartott alkalmon a magyar egyházmegyék lelkipásztorai vettek részt.

A Világosság református egyházi műsor 2017. november 26-ai ajánlata

2017, november 24 - 17:05
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz István védőbeszédéről és megkövezéséről, de arról is, hogy lelkészeket szenteltek fel és felavatták a gályarab-hitvallók emlékművét Rimaszombatban.

Gyümölcsöt teremni – a fiatalok életében

2017, november 19 - 23:00
A Fiatal Reformátusok Szövetsége szervezésében 2017. november 3. és 4. között az Exodus ifjúsági misszió igazgatója, Bogyó András tartott Tanítványképző akadémiát Kassán.

Múlt, jelen, jövő hitvallói

2017, november 18 - 16:50
A reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett emléknap az ünnepi istentisztelet után a hitvallók emlékművének a leleplezésével és a Csillagház átadásával folytatódott, valamint egyháztörténeti előadással.

Reformációi emléknap Rimaszombatban - Ünnepi zsinat a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017, november 18 - 16:34
A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017. november 17-én emléknapot tartott Rimaszombatban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. Az ünnepi zsinat keretében lelkészeket szenteltek fel, átadták a Pálóczi Czinke István-díjat, köszöntötték a nyugdíjba vonult lelkipásztorokat, valamint átadták a gályarab-hitvallók emlékművét és a Csillagházat.

Reformáció 500 Emléknap – Csillagház átadása

2017, november 18 - 01:44
A Csillagházat Molnár Sándor zsinati főtanácsos, rimaszombati lelkipásztor mutatta be. Beszéde itt hallgatható meg.

Reformáció 500 Emléknap – gályarab-emlékmű leleplezése

2017, november 18 - 00:53
A gályarab-emlékmű leleplezése előtt Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet. Itt hallgatható meg.

Reformáció 500 Emléknap – istentisztelet

2017, november 17 - 21:52
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház november 17-én, pénteken központi megemlékezést tartott Rimaszombatban a reformáció 500. évfordulója alkalmából.

Oldalak