Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 2 óra 51 perc

Mosolyt csaltak a gyerekek arcára Pálfalán

2019, június 3 - 23:01
2019. június 1-jén gyermeknapot rendezett a pálfalai községi hivatal közösen a Református Cigánymisszióval. Igei szolgálat, zenés programok, kézműves foglalkozás, előadások és ügyességi versenyek várták az érdeklődőket. A szolgálattevőket önkéntesek alkották.

Módosítás, szabályzat, értelmezés - Zsinati ülés III. rész

2019, június 2 - 14:51
A május 11-én, Rimaszombatban, a Csillagházban ülésező zsinaton terítékre került a Magyar Református Egyház Alkotmányának a módosítása, az Egyetemes Egyházunk adatvédelmi szabályzata és II. szabályrendelet ehhez kapcsolódó módosítása, valamint az elmúlt évben elfogadott 1/2018-as számú, az egyházi tisztségek betöltéséről szóló törvény értelmezése is.

A Világosság református egyházi műsor 2019. június 2-ei ajánlata

2019, május 31 - 01:36
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Senki sem hasonlítható Istenhez, Egységnap Debrecenben.

„Énekeljetek az Úrnak…”

2019, május 29 - 23:22
Szólt az igei fölszólítás a Barsi Református Egyházmegye 11. kórustalálkozóján, melynek Garamsalló gyülekezete adott otthont 2019. május 26-án.

Az idén Balog Zoltán lelkipásztor kapja a Pálóczi Czinke István-díjat

2019, május 28 - 01:01
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata hat évvel ezelőtt, 2013-ban alapította a Tiszáninneni Református Egyházkerület volt a püspökéről, Pálóczi Czinke Istvánról elnevezett díjat. A zsinat idei tavaszi ülésén az egyházi és világi képviselők egyhangúlag támogatták Balog Zoltán jelölését a díjra. Az egyház rangos elismerését ünnepélyes keretek között a zsinat őszi ülésén adják át.

Legyünk felkiáltójelek!

2019, május 25 - 02:31
„A Szeretethíd nem más, mint a szeretet adása a másik felé. Ha a másikkal valami jót teszek, akkor az a szeretet megnyilvánulása. Ha valamit széppé teszek, akkor azzal azt akarom elérni, hogy mások is örüljenek és szépnek lássák. A rombolás nem szeretet. Az építés, a tisztítás, a rendezés a szeretet’ – fogalmazott Fazekas László püspök Nagyölveden, a Szeretethíd Kárpát-medencei református önkéntes

Akikkel összefutottunk az Egység napján

2019, május 24 - 00:24
A rendezvény szervezői tízezer résztvevővel számoltak. A felvidékről huszonnyolc busz érkezett a jubileumi Egység napjára. De jöttek máshonnan is autóbuszokkal vagy autókkal, hogy találkozzanak a más országokban lévő reformátusokkal és közösen éljék meg az egység erejét. Közülük szólítottunk meg néhányat, hogy elmondják miért jöttek és mit jelent számukra a reformátusok közösségében lenni.

Krisztus szolgálata a legfontosabb közös ügyünk

2019, május 22 - 20:47
Tíz évvel ezelőtt jött létre a Magyar Református Egyház. Ennek a jubileumát ünnepelte a református közösség Debrecenben. A jubileumi évforduló kapcsán az egység megéléséről kérdezzük a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét, Fazekas Lászlót.

Nyelvészkurzus

2019, május 22 - 09:23
Calvin János Teológiai Akadémia és a Jakab István-díj polgári társulás ingyenes anyanyelvi továbbképző tanfolyamot hirdet „Erős vár a nyelv” megnevezéssel.

A felvidéki reformátusok is gazdagították az Egység Napjának programját

2019, május 21 - 20:03
Volt mit tenniük azoknak, akik a Magyar Református Egység Napjára utaztak Debrecenbe. A két fő program – a Kossuth téri ünnepélyes megnyitó és úrvacsorás istentisztelet – mellett tizennégy helyszín fellépői, előadói, illetve kiállítói is várták az érdeklődőket. A bőséges kínálatból csak válogatni lehetett.

A jubileumnak megtartó ereje és hatása van

2019, május 20 - 00:42
Verőfényes napsütés fogadta május 18-án az Egység napjára a Debrecenbe érkezőket. Az előző napok viharfelhői egy időre máshová költöztek, hogy semmi se zavarja meg a gazdag programkínálat megvalósítását. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház mind a hét magyar egyházmegyéjéből több autóbusz is indult a Magyar Református Egység Napjára.

Hálás szívvel - A Magyar Református Egyház ünnepi nyilatkozata

2019, május 19 - 19:59
Tíz évvel ezelőtt Debrecenben erősítettük meg összetartozásunkat mi, magyar reformátusok. Hálát adunk Istennek, hogy az elmúlt évtizedben megtartott bennünket. Szabadságot kaptunk az evangélium hirdetésére és az egyház építésére. Hálásak vagyunk, hogy száz éves, kényszerű elszakítottságunk ellenére is megmaradhatott testvéri egységünk.

Nyugalmasabb év volt a tavalyi - Zsinati ülés II. rész

2019, május 17 - 21:14
A számbavétel, határozatképesség megállapítása, a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a tárgysorozati pontok jóváhagyása után a zsinati képviselők elfogadták az előző, 8. ülés jegyzőkönyvét. A zsinati képviselők elé tizenhárom jelentés került az elmúlt évi tevékenységről.

A Világosság református egyházi műsor 2019. május 19-ei ajánlata

2019, május 17 - 00:36
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái Pál hajótörése Máltán, 110 éves a barsbaracskai templom és egyházmegyei majálist tartott a barsi egyházmegye.

Átadták az első közösségi kertet

2019, május 17 - 00:17
2019. április 27-én, szombaton délelőtt került sor a komáromi református gyülekezet tulajdonában lévő, 2017 óta működő keresztyén szellemiségű nyugdíjas otthon területén megvalósított, ún. permakultúrás kert átadására.

Korokon átívelő egységünk

2019, május 16 - 16:03
„Őrizzen meg az Úr Isten, ki legyen néktek is, kedves hittestvér utódaink gondviselő jó Atyátok…” – szól az üzenet nekünk, ma élő reformátusoknak hat évtizeddel korábbról. A Magyar Református Egység Napjára készülve riportsorozatunk legújabb részében annak jártunk utána, ki írta a fenti sorokat és hogyan változik egy gyülekezet élete, ha hosszú évek után végre újra saját lelkipásztora lesz.

Konfi hétvége Pusztafalun

2019, május 14 - 23:49
019. május 10-11. között a Zempléni Református Egyházmegye Konfi hétvégét szervezett azoknak a fiataloknak, akik a pünkösd előtti vasárnapon a gyülekezet közösségében hitvallásra és fogadalomtételre készülnek. Az alkalom helyszínéül a pusztafalui Öreg Bence Turistaház szolgált, ahol áhítatok, közösségi játékok, éneklés, két előadás és egy kalandos erdei túra is várta a 27 résztvevőt.

Az egyéniségben rejlik a hitoktatás sikere

2019, május 14 - 21:59
A hetényi alapiskolában vagyunk. Écsi Gyöngyi lelkésznő csengettyű zenekara játszik. Gyönyörűen. Így találkoztunk vele, munka közben. És beszélgetni kezdünk, szinte kérdeznünk sem kell. Hallunk a hetényi Tábitáról és a majd' 3 méteres Góliátról. A Bibliába írt személyes bejegyzésekről és a hittanórák lehetséges sikeréről. Örömökről, álmokról és feladatokról, feladatokról, feladatokról.

Az Úrnál is lenni, de a világból is kérni

2019, május 14 - 09:26
Rimaszombatban, a Csillagházban tartotta meg május 11-én tavaszi ülését a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata. A napirendi pontok jelentős részét az elmúlt évi jelentések tették ki. A zsinati tagok foglalkoztak az egyházi tisztségek betöltéséről szóló törvénnyel is. Döntöttek arról is, hogy az idén ki részesüljön a Pálóczi Czinke István-díjban.

Református egyházak a megosztott Európában

2019, május 13 - 22:35
Edinburgh-ban találkoztak az európai református egyházak képviselői május 2. és 4. között. Évente más-más országban rendezik meg a Református Egyházak Világközösségének (REV) európai területi ülését. A helyszínválasztás lehetőséget ad helyi református közösséggel való szolidaritás kifejezésére is. Így látta vendégül idén a Skót Egyház a közel 30 egyházvezetőt.

Oldalak