Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 1 óra 5 perc

Igemagyarázat – Mt 6,12

2020, május 1 - 08:17
„És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek."

Igemagyarázat – Mt 6,11

2020, május 1 - 08:16
„A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma."

Igemagyarázat – Mt 6,10b

2020, május 1 - 08:14
„Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is."

Igemagyarázat – Mt 6,9b–10a

2020, május 1 - 08:13
„Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a Te országod."

Igemagyarázat – Mt 6,9

2020, május 1 - 08:09
„Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben."

Felhívás adakozásra - körlevél

2020, április 29 - 22:35
Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban! Gyülekezeti életünk megszokott menetéből immár több hét óta kizökkenve éljük életünket. Ráérzünk Pál apostol szavainak súlyára, aki a Filippiekhez írott levelében ezt mondja: „Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt.” (Fil 4,12)

Az egyház él és működik még a koronavírus-járvány idején is

2020, április 28 - 09:07
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa  – figyelembe véve a koronavírus terjedésének intenzitását – ülésezési moratóriumot rendelt el a Zsinat, a Zsinati Tanács, a Zsinati Elnökség, valamint egyéb bizottságai és szervei térbeli ülésezésére vonatkozólag 2020. május 31-ig. A járvány miatt nemcsak a templomokat kellett bezárni, de több eseményt is el kellett halasztani. Mi történik ez után az időszak után? Erről kérdeztük Géresi Róbert egyetemes lelkészi főjegyzőt.

Beiratkozás a rimaszombati Gólyavár Református Óvodába

2020, április 27 - 21:25
A Gólyavár Református Óvoda vezetősége értesíti a tisztelt szülőket, hogy a beiratkozás a 2020/2021-es tanévre elsősorban elektronikus úton történik 2020. április 30-tól május 31-ig.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020, április 25 - 17:57
A Pátria Rádió 2020. április 26-án, vasárnap 10.05 órakor istentiszteletet közvetít. Igét hirdet: Szénási Szilárd martosi lelkipásztor, a Komáromi Református Egyházmegye esperese.

Tájékoztató az átjelentkezés lehetőségéről a Református Alapiskolába

2020, április 24 - 18:28
Az érdeklődő szülők megkeresésére ez úton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a szeptember 1-jén induló Református Alapiskola 2–5. évfolyamába 2020. május 1-től 2020. május 31-ig lehet átjelentkezni.

Az idősek közötti szolgálat kiváltság

2020, április 24 - 11:39
A dunaszerdahelyi kórházban, valamint a város által fenntartott és működtetett idősek otthonában, illetve nyugdíjas panzióban már kilenc éve végez rendszeres szolgálatot Virág Szilvia, a helyi református gyülekezet beosztott lelkipásztora. Szolgálatának szépségéről és nehézségéről kérdezzük.

Beíratkozás a somorjai Kiskakas óvodába

2020, április 23 - 16:33
2020 szeptemberében megnyitja kapuit a Somorjai Református Egyházközség fenntartásában működő Kiskakas bölcsőde és óvoda.

Felújítás alatt az alsószőlősi műemléktemplom

2020, április 21 - 13:46
Hamarosan megújul a mintegy száz fő befogadására alkalmas református műemléktemplom. A hatvanhatezer eurós munkálatok költségét az Egyetemes Egyházunknak a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkező támogatásból fedezik.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020, április 18 - 16:49
A Pátria Rádió 2020. április 19-án, vasárnap 10.05 órakor istentiszteletet közvetít. Igét hirdet: Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020, április 18 - 16:48
A Pátria rádió 2020. április 19-én, vasárnap 10.05-kor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet: Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese.

Túléljük ezt az időszakot, Isten megtart bennünket

2020, április 16 - 14:34
Hogyan éli meg egy református lelkipásztor ezt a mostani, korlátokkal terhes helyzetet és a tiltások időszakát, vagyis hogy a koronavírus-járvány miatt nem lehet megtartani az istentiszteleteket, bibliaórákat és egyéb gyülekezeti alkalmakat. Erről beszélgetünk Somogyi Alfréd esperessel, apácaszakállasi lelkipásztorral.

Az idén tovább folytatódik a péderi műemléktemplom felújítása

2020, április 15 - 16:48
Péder Kassától mintegy 35 km-re található kis község. Református templomát a 13. század második felére keltezték, amelyet a templomon végzett kutatások eredményei felülírtak. A munkálatokat eddig a Teleki László Alapítvány Rómer Flóris Tervének keretében támogatta, az idén egyházunk műemlék alapja is hozzájárul a költségekhez.

Valósággá válik a református óvoda és bölcsőde Királyhelmecen

2020, április 14 - 20:24
Idén márciusban kezdődött meg a református óvoda és bölcsőde építése Királyhelmecen, a templomkertben. A magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében támogatott épület egy év alatt készülne el. Tervek szerint a bölcsődés gyermekeket már a következő év szeptemberében fogadni tudják.

Beiratkozás a rimaszombati Református Alapiskolába

2020, április 11 - 10:15
Kedves Szülők, ezúton értesítjük Önöket, hogy a Rimaszombati Református Alapiskola 2020/2021-es tanévben induló 1. évfolyamába a beiratkozás elsősorban elektronikus úton történik 2020. április 15-től április 30-ig.

A Generális Konvent húsvéti körlevele

2020, április 10 - 15:32
Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink! Az egyházi évben két nagyon fontos, kötött idejű felkészülési időszak van. Mindkettő negyven-negyven napig tart. Mindkét időszak középpontjában a húsvéti esemény, Jézus Krisztus feltámadása áll. Az első negyven nap a visszahúzódásnak, a befelé fordulásnak, a lemondásnak és az elcsendesedésnek az időszaka.

Oldalak