Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 1 óra 40 perc

A Generális Konvent Elnökségének karácsonyi körlevele

2017, december 23 - 18:53
A Generális Konvent Elnökségének karácsonyi körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Új épületszárnyat kap a református iskola Alistálon

2017, december 21 - 21:53
A magyar kormány támogatásának köszönhetően a 2018-as év őszétől egy új épületszárnnyal bővül az Alistáli Református Egyházi Alapiskola, amelyben az öt osztály mellett egy számítástechnikai szaktanterem, egy multifunkcionális terem, valamint egy konyha és étkező is helyet kap.

Karácsonyi körlevél

2017, december 21 - 16:46
Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok karácsonyi körlevele a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeteinek.

Egyedül kegyelemből: a keresztyénség nem filozófia

2017, december 21 - 00:08
„Számomra azt jelenti a sola gratia reformátori gondolata, hogy a kegyelem által az ember felszabadul a jó cselekvésére" – adventi sorozatunk harmadik részében Fazekas Lászlóval, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökével a kegyelemről beszélgettünk.

Adventi koncert Nagyölveden és a zselízi-nagypusztai börtönben

2017, december 20 - 17:51
2017. december 17-én Nagyölveden a református gyülekezet templomában rendhagyó istentiszteleti alkalomra került sor. A magyarországi Pilisszentkeresztről érkezett a Pilisszentkeresztért Polgári Társulás hét tagú kórusa Galda Levente vezetésével.

500, 501, 502,503, … 510 …. 600?

2017, december 19 - 16:57
Az 500. évforduló eseményei négy gyülekezetben – Ipolybél, Ipolypásztó, Garamsalló és Zalaba - már belenyúltak az 501.-be is. Négy gyülekezet, négy reformációi alkalom, négyszeres hálaadás, s hogy a négyes még egyszer előjöjjön a négy gyülekezet számára.

Újabb része újult meg a Betlehem Missziós Központnak

2017, december 19 - 00:13
34 500 euróból újult meg az idén a jókai Betlehem Missziós Központ köszönhetően a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkezett támogatásnak.

Letették az új református óvoda és bölcsőde alapkövét Komáromban

2017, december 17 - 23:52
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2016 őszén kapcsolódott be a Magyarország Kormánya által kezdeményezett Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba. Ennek eredményeként advent harmadik vasárnapján, 2017. december 17-én tették le a Szövetkezeti utcában az első felépítésre váró, új komáromi református óvoda alapkövét.

Jókán harmónium helyett már orgona kíséri az énekeket

2017, december 15 - 17:58
Többek régi álma vált valóra a reformáció 500. évfordulóján Jókán, amikor felszentelték az új orgonát. Nyolcvanhárom év után harmónium helyett ezentúl már orgona kíséri a gyülekezeti éneklést köszönhetően a hívek adakozásának is.

Megújult a 170 évvel ezelőtt felszentelt kulcsodi templom

2017, december 15 - 01:08
Külsőleg részlegesen, de belülről teljesen megújult a 19. század negyvenes éveiben épült, 1847 novemberében felszentelt templom köszönhetően a hívek adományának és a jelentős magyarországi támogatásnak. A munkálatok három évig tartottak.

A Világosság református egyházi műsor 2017. december 25-ei ajánlata

2017, december 14 - 21:13
2017. december 25-én, karácsony első napján 9.00 órai kezdéssel a Pátria rádió élő istentiszteletet közvetít az érsekújvári református templomból. Igét hirdet Sasák Attila lelkipásztor. Az ige- és a liturgia szolgálatát Sasák Ilona beosztott lelkipásztor végzi. Közreműködik a gyülekezet Hálaadás kórusa.

Hiánypótló színes kiadvány jelent meg a Zempléni Református Egyházmegye templomairól

2017, december 13 - 22:36
„Itt van Isten köztünk” hirdeti immár az ismert református énekvers sorait az a kiadvány is, aminek ünnepélyes bemutatására 2017. december 10-én Kisgéresben, a XI. Bethlen Kata adventi szavalóversenyen került sor. A könyvbemutatóval egybekötött egyházmegyei alkalmat Kendi Csaba, a Zempléni Református Egyházmegye esperese nyitotta meg az 1Thessz 5,16-18 igeversek alapján, utalva a hálaadás okaira,

In memoriam - id. Erdélyi Pál (1936-1997)

2017, december 13 - 21:19
2017. december 10-én az ógyallai templomban az örömteli, Krisztust váró ádventi előkészületbe a fájó emlékezés szomorúsága is vegyült. Kerek húsz esztendő telt el azóta, hogy a drága hitvestársat, édesapát, két gyülekezetet, valamint a komáromi egyházmegyét pásztoroló esperes-lelkészt, id. Erdélyi Pált hazaszólította megváltó Ura.

A reformáció évére újult meg a 225 éves hetényi református templom

2017, december 11 - 23:58
A négy évig tartó felújítási munkálatok befejezéséért adott hálát 2017. december 10-én, vasárnap a hetényi református gyülekezet. Nemcsak a külső támogatásoknak, hanem a hívek adakozásának is köszönhetően újulhatott meg az idén 225 éves templom. A felújítás teljes költsége 75 357 eurót tett ki.

Fiatal tehetségek felkarolását szolgálta a jótékonysági koncert Somorján

2017, december 10 - 23:22
Második alkalommal szervezte meg jótékonysági koncertjét a Pozsonyi Református Egyházmegye a kárpátaljai ifjú zenei tehetségek támogatására a Kárpátalja Nincs Egyedül program keretén belül. Az adományoknak köszönhetően az idén hatszáz euró gyűlt össze erre a célra.

Világosság református egyházi műsor 2017. december 10-ei ajánlata

2017, december 8 - 15:59
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz az adventről, a várakozás időszakáról, de arról is, hogy több évtizedes szolgálat után nyugalomba vonult lelkipásztoroknak is megköszönték munkájukat a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett emléknapon Rimaszombatban, valamint bemutatjuk a rimaszombati egyházközség Csillagház konferencia-központját.

Megújult a miglécnémeti református templom

2017, december 7 - 20:22
A magyar kormány jelentős támogatásának köszönhetően újulhatott meg az idén 130 éves miglécnémeti református templom.

Körbeölel – új hanghordozót adott ki a Cantate Domino kórus

2017, december 5 - 14:44
A reformáció 500. évében jelent meg az idén fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő Fiatal Reformátusok Szövetségének Cantate Domino kórusa harmadik, Körbeölel című hanghordozója.

Helytörténeti kiállítással egybekötött egyházmegyei közgyűlés Gömörhorkán

2017, december 3 - 22:19
A Gömöri Református Egyházmegye 2017. december 2-án tartotta közgyűlését a Gömörhorkai Református Egyházközség templomában. Az őszi egyházmegyei közgyűlés istentisztelettel vette kezdetét, majd sor került a közalapi kérvények rangsorolásának elfogadására, kiállítás-megnyitóra és szeretetvendégségre a kultúrházban.

Emlékezés a kitelepítésre – Gondolatok a hetven évvel ezelőtti történésről

2017, december 2 - 21:49
Ez az év a reformáció ötszázadik, és a kitelepítés hetvenedik éve. Az örömteli jubileumi ünnepségek árnyékába került a kitelepítés könnyeket fakasztó emléke. A fegyvernekiek november 12-én, a hontfüzesgyarmati, nemesoroszi és nagypeszeki gyülekezetek november 19-én emlékeztek a kitelepítettekre.

Oldalak