Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 2 óra 27 perc

A Világosság református egyházi műsor 2018. július 15-ei ajánlata

2018, július 13 - 10:29
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a Jeruzsálembe összehívott apostoli gyűlés pogánykeresztyénekre vonatkozó határozata és annak üzenete. Megtartotta diplomaosztó és tanévzáró istentiszteletét a Református Teológiai Kar. A nagykaposi egyházközség is bekapcsolódott a Kárpát-medencei református bölcsőde- és óvodafejlesztési programba.

Több mint 500 ezer eurós beruházás valósult meg a komáromi egyházmegyében

2018, július 9 - 11:48
A 2017-es évben a magyar kormány támogatásából a Komáromi Református Egyházmegye számára 287 100 eurót határoztak meg az egyházközségek megerősítésére szánt keretből és 80 ezer eurót a regionális beruházásokra. Az egyházmegye harminckét gyülekezetéből huszonöt anya- és négy leányegyházközségben valósultak meg a lelkészlakok és gyülekezeti életet szolgáló épületek javításai és fejlesztései.

Családi nap Csicserben

2018, július 6 - 22:53
2018. június 30-án szombaton, Csicserben a helyi sportpályán került megrendezésre második alkalommal az Ungi Református Egyházmegye családi napja.

Palackposta

2018, június 28 - 14:21
A palackposta egy izgalmas dolog, egy palack, amely titkokat, üzeneteket visz annak, aki megtalálja, kihalássza, vagy egyéb módon jut hozzá. Különösen izgalmas, ha régmúlt idők üzenetét hordozza.

A Világosság református egyházi műsor 2018. július 1-ei ajánlata

2018, június 28 - 12:25
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája egy születésétől fogva béna férfi meggyógyítása Lisztrában. Szó lesz a zempléni és az ungi egyházmegyében a 2017-es évben megvalósult beruházásokról és a Szeretethídról is.

„Krisztus hívására válaszolunk”

2018, június 27 - 15:06
„Krisztust követve elkötelezzük magunkat arra, hogy a hit átformáló ereje által hídépítőként éljük életünket” – az Európai Egyházak Konferenciájának Nagygyűlése, amely 2018. május 31. és június 6. között zajlott Újvidéken / elfogadta tanácskozásának záróüzenetét. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat a rendezvényen Dr. Palcsó Attila külügyi zsinati tanácsos képviselte.

Mátyás, az igazságos

2018, június 27 - 09:06
Biztos vagyok benne, sokan nem tudják, hogy Mátyás Emlékév van. Pedig van, s az emlékévben újra útra kelt, természetesen álruhában a nagy király. Június 6-án például váratlanul, bejelentés nélkül udvari muzsikusával, Bencze Balázzsal és két krónikásával megjelent Ipolypásztón, Ipolyszakálloson, Garamsallón, Zselízen és Oroszkán is.

Felelősek vagyunk egymásÉRT!

2018, június 25 - 15:37
„Ez az alkalom bizonyságtétel nyitottságunkról és értékeinkről, melyekre büszkék vagyunk és melyekhez ragaszkodunk. Ezekkel tudjuk színesebbé tenni a közelünkben lévők életét – de ezt nem egyedül tesszük, hanem az egész Kárpát-medence magyarságával együtt” – fogalmazott Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke a június 22-én és 23-án megrendezett Kassa-ÉRT fesztiválon.

Egyre kevesebben vagyunk, de reménykedünk – Tanévzáró istentisztelet a Református Teológiai Karon

2018, június 18 - 11:54
A diplomaosztó és tanévzáró istentiszteletnek adott otthont 2018. június 17-én a komáromi református templom, amelyen huszonheten vehették át a bakkalaureusi, magiszteri vagy doktori tanulmányaik befejezését igazoló diplomát.

Család, házasság, gyermekek – Lelkésztovábbképző Berekfürdőn

2018, június 18 - 09:17
A család, mint az életfolytonosság biztosítéka címmel szervezte meg 2018. június 11. és 14. között a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – közösen a Kulturális és Közművelődési Központtal – az országos lelkésztovábbképzőjét, immár hagyományosan Berekfürdőn, a Megbékélés Házában. A szolgatársi kapcsolatápolással egybekötött képzésen a kilenc egyházmegyéből mintegy 168-an vettek részt, valamenny

A Világosság református egyházi műsor 2018. június 17-ei ajánlata

2018, június 15 - 10:24
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz arról, hogy mivel bátorította a sokaságot Pál apostol a pizidiai Antiókhia zsinagógájában, majd beszámolunk a szepsiben megtartott hálaadó istentiszteletről.

Megjelent a Kálvinista Szemle júniusi száma

2018, június 15 - 02:36
Csiba Zoltán madari lelkipásztor vezércikkével indul a lap, amelyben többek közt olvasható egy tudósítás a Zsinat április 28-ai üléséről, egy, az igehirdetés és igehallgatás kérdésével foglalkozó írás, megemlékezés a 110 éve született Gaál István lelkipásztorról, valamint a sorozatok folytatásai Brouwer Pálhegyi Krisztina és Süll Tamás tollából. A családok éve kapcsán pedig Fazekas László püspököt kérdeztük egy kicsit a gyermekkoráról.

A szeretet hídja

2018, június 15 - 00:43
Ami nem azonos a velencei Sóhajok hídjával. Már csak azért sem, mert az utóbbi helyhez kötött, míg a szeretet hídja ott van, ahol szeretet van szív és szív között. A velenceit emberi kezek építették, a szeretet hídját pedig az Isten. A szeretet hídja több, mint a Szeretethíd, mert nem dátumhoz kötött.

Emlékünnepség a Jó Pásztor Háza Gyermekotthonban

2018, június 14 - 09:33
2018. június 9-én a jókai Jó Pásztor Háza Gyermekotthon főépületének dísztermében családias hangulatú emlékünnepségre került sor. A meghívott vendégek megemlékeztek a Jó Pásztor nonprofit szervezet húsz évvel ezelőtti létrehozásáról, a gyermekotthon két évvel későbbi ünnepélyes átadásáról, valamint a tíz évvel ezelőtt elhunyt Uwe Martin Schmidt missziós lelkipásztorra.

Az elmúlt évben több mint 330 ezer eurós beruházás valósult meg a Pozsonyi Református Egyházmegyében

2018, június 8 - 14:49
A 2017-es évben a magyar kormány támogatásából a Pozsonyi Református Egyházmegye 240 500 eurót kapott az egyházközségek megerősítésére szánt keretből és 67 ezer eurót a regionális beruházásokra. Az egyházmegye huszonnyolc gyülekezetéből húszban valósultak meg javítások és fejlesztések, ebből 18 az egyházközségi, kettő pedig a regionális keretből.

Öt gyermekkel is boldogan

2018, június 6 - 23:24
Süll Tamás és Kinga lelkészházaspár. Öt gyermeket nevelnek. Három vér szerintit, két örökbefogadottat. A legidősebb 12 éves, a legfiatalabb januárban töltötte be a hármat. Így lehetne röviden számot vetni a harmincas éveik végén járó házaspár gyermekeiről. Ma a sokgyermekes családok sorát bővítik, holott évekkel ezelőtt még abban sem voltak biztosak, hogy lehetnek-e saját gyermekeik.

Európa és Közel-Kelet szövetségben

2018, június 6 - 14:48
„Az idő és a szeretet egyaránt szorongat” – összefogást és őszinte párbeszédet sürgetett a Közel-Keleti Egyházak Tanácsának főtitkára a CEC nagygyűlésén.

Az összetartozás érzése kimondott- és énekszóban

2018, június 5 - 21:57
2018. június 3-án, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Léván, a református templomban tartatott a barsi egyházmegye ünnepi istentisztelete.

A megtartó Isten építi a jövőnket - Hálaadó istentisztelet Szepsiben

2018, június 4 - 16:00
A szepsi református templomban 2018. június 3-án tartott ünnepi istentiszteleten közösen adott hálát a gömöri, az abaúj-tornai, a zempléni és az ungi egyházmegye Istennek a lelki előbbre jutásokért, aki arra indította Magyarország kormányát, hogy az elmúlt évben is több mint 1,7 milliárd forint támogatással járuljon hozzá az Egyetemes Egyház anyagi építkezéseihez.

Párkapcsolati menü Gömörben

2018, június 1 - 13:38
Süll Tamás lelkész, párkapcsolati tanácsadó Hanván tartott előadást s egy kis tréninget a Diakóniai Otthonban megjelent presbitereknek, gondnokoknak, lelkészeknek.

Oldalak