Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 1 óra 50 perc

Életmentő találkozások

2018, március 29 - 12:21
Evangelizációs napokat tartottak Életmentő találkozások címmel 2018. március 12. és 15. között Ipolyságon, amelynek az első két napjára az Ipolysági Református Egyházközség templomában került sor Merényi Zoltán szolgálatával.

Mindig úton – Emlékezés Uwe Martin Schmidt német missziós lelkipásztorra

2018, március 29 - 01:57
Uwe Martin Schmidt német missziós lelkipásztor halálának 10. évfordulója alkalmából emlék-szimpóziumra került sor március 27-én a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Pozsonyi Egyházmegyéje és a Calvin János Teológiai Akadémia közös szervezésében Jókán, a Betlehem Missziós Központban.

Örvendezve, fennhangon dicsérni az Urat

2018, március 28 - 21:05
A zempléni egyházmegye kórustalálkozójára 2018. március 25-én, hagyományosan virágvasárnap került sor hét kórus és egy dicsőítő csoport részvételével a nagykövesdi református templomban.

Magyar Örökség díjas lett Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök

2018, március 26 - 19:16
Sokoldalú közösségépítő szolgálatáért 2018. március 24-én Magyar Örökség díjban részesült a nyolcvanadik életévében járó Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök.

Pályázat

2018, március 26 - 10:59
A Gömöri Református Egyházmegye Esperesi Hivatala – a Jánosi Református Egyházközség (980 01 Jánosi – Rimavské Janovce 300.) presbitériumának határozata alapján – pályázatot hirdet a Jánosi Református Egyházközség, mint anyaegyházközség lelkészi állásának betöltésére. A Jánosi Református Egyházközség parókiális körzetéhez tartozik még a Pálfalai Református Egyházközség, mint leányegyházközség.

A család, az ige és az egyház

2018, március 26 - 09:42
A család éve jegyében tartott konferenciát 2018. március 25-én, virágvasárnap az Abaúj-tornai Református Egyházmegye.

Életünk Isten ítélete alatt áll, de Isten kegyelmében bízik – beszélgetés Géresi Róbert püspökhelyettessel

2018, március 23 - 17:03
2018. március 15-én, Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozatának kitüntetésében részesült Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele.

A Világosság református egyházi műsor 2018. március 25-ei ajánlata

2018, március 23 - 00:47
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája: Jézus jeruzsálemi bevonulása. De szó lesz Jézus csodáiról, amely témája volt a Jókán megtartott bibliai versenynek és arról is, hogy a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjében részesült Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese.

Huszonnyolc csoport mérte össze tudását a jókai bibliai versenyen

2018, március 21 - 01:27
A jókai székhelyű Emmaus polgári társulás az idén is megszervezte az alapiskolások bibliaismereti versenyét, amelynek a Betlehem missziós központ adott otthont. A megmérettetésre a pozsonyi és a komáromi egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek résztvevők, de a versenybe két egyházi alapiskola tanulói is bekapcsolódtak.

Húsvéti körlevél

2018, március 20 - 16:00
A Generális Konvent Elnökségének húsvéti körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Doktorokat is képeznek a Református Teológiai Karon

2018, március 20 - 13:30
A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a református teológusok képzése mellett a missziológiai, diakónia és szociális gondoskodás területen szolgálatot vállalók felkészítésén túl doktori képzést is nyújt a kritériumnak megfelelő érdeklődők számára. Lévai Attila dékánnal beszélgetünk.

Megjelent a Kálvinista Szemle márciusi száma

2018, március 17 - 18:43
Szathmáry Zsuzsanna nagykálnai lelkipásztor vezércikkével indul a lap, melyben a keresztyén közösségek megtartó erejéről, Jézus Krisztus-központúságának fontosságáról ír.

Kitüntették Géresi Róbert püspökhelyettest

2018, március 14 - 20:08
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a magyar kormány az idén is állami kitüntetéseket adott át. A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese

Gyermekeinket Isten ajándékaként fogadtuk el

2018, március 14 - 10:45
A Család évében szeretnénk különféle családokat is bemutatni, akik valamilyen módon példaértékűek lehetnek mások számára vállalásaikkal, az Istenbe vetett bizalmukkal és a rá való hagyatkozásukkal. Sorozatunkban először a Diósförgepatonyban szolgáló Tompa Veronika lelkipásztor családját mutatjuk be, aki férjével, Attilával együtt Isten áldásaként és ajándékaként fogadták mind a négy gyermeküket.

Jézus példázataiban mélyültek el a bibliaismereti vetélkedőre készülők

2018, március 13 - 19:51
A Zempléni Református Egyházmegyében 2018. március 10-én és 11-én Királyhelmecen került sor a gyermekek és a felnőttek egyházmegyei bibliaismereti vetélkedőjére.

A család, mint a generációs konfliktusok színtere a posztmodern nyugati társadalmakban

2018, március 12 - 10:56
A Rózsahegyi Katolikus Egyetem Pedagógiai Karán 2018. február 15-én nemzetközi szakmai előadásra került sor, amelyen Dr. Gasparecz Tihamér a jókai Jó Pásztor Háza gyermekotthon képviseletében „A család, mint a generációs konfliktusok színtere a posztmodern nyugati társadalmakban“ címmel tartott előadást. Az alábbiakban ezt adjuk közre.

Tanítványképző Akadémia - Ahol tanítványokat képeznek

2018, március 9 - 19:25
A Fiatal Reformátusok Szövetségének Abaúj-Zempléni Területi Egysége Tanítványképző Akadémiát szervezett Kassán, a Magyar Református Központjában. A februári volt a második képzés, az elsőre még az elmúlt év novemberében került sor. A Tanítványképző Akadémia céljáról, a képzés fontosságáról Kiss Miklóssal, a Fiatal Reformátusok Szövetségének elnökével beszélgetünk.

A Világosság református egyházi műsor 2018. március 11-ei ajánlata

2018, március 9 - 01:02
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Péter csodát tesz Lippában és Joppéban, letették a bősi református templom alapkövét, új épületszárnnyal bővül az alistáli egyházi alapiskola.

Luther Márton után Martin Luther járt Kisgéresben

2018, március 8 - 21:36
Az elmúlt éven a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a kisgéresi ifjak a két neves reformátor, Kálvin János és Luther Márton életével és munkásságával ismertették meg mindazokat, akik ellátogattak a 3in1 elnevezésű alkalomra. Az idén – a reformáció 501. évében – egy újabb hitvalló személyiséggel, az időben hozzánk közelebb álló amerikai prédikátorral, Martin Luther Kinggel ismerkedhettek meg.

Megújult a garamsallói református templom tornya

2018, március 1 - 10:57
Egy évekkel ezelőtti vihar derített fényt arra, hogy a 120 éves garamsallói templom tornyának faszerkezete már eléggé elkorhadt és sürgős beavatkozásra lenne szükség. A Bethlen Gábor Alap 12 ezer eurós támogatásának köszönhetően sikerült a hibát kijavítani, sőt még a torony csillaga is megújult.

Oldalak