Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 57 perc 52 másodperc

Három személyű egy Isten - Szentháromság vasárnapjára

2020, június 6 - 15:41
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! (2Kor 13,13) Keresztyén Gyülekezet, Kedves Testvéreim! Az egyháztörtét során Isten Szentháromságának tana újra és újra vitatott volt. Az emberi logika számára ugyanis egyenesen megbotránkoztató, hogy Istennel kapcsolatosan háromságra és egységre gondoljon egyszerre.

Nagyszelmenc személyes Trianonja - A kettészelt falu és gyülekezet

2020, június 5 - 10:52
A műemlék templomaink c. rovatunkban a műemlékek sorába tartozó felvidéki református templomokat mutatjuk be. Tekintettel a „Trianon 100” évfordulóra, most eltérünk az eddigiektől. A nagyszelmenci református közösség és nem a műemlékek sorába tartozó temploma történetét mutatja be Egri Gergő, a gyülekezet beszolgáló lelkipásztora.

„Határon túlról, szívektől innen”

2020, június 4 - 14:30
Az Alistáli Református Egyházközség fiataljai, az iskola volt és jelenlegi diákjai egy emlékműsorral készültek Trianon 100. évfordulója alkalmából. Az összeállítás Trianon tragédiájától az erőt adó összetartozásig ível "határon túlról, szívektől innen".

„A bűnhődés csak most kezdődik…”

2020, június 4 - 09:30
1918. október 28-án megalakult a Csehszlovák Köztársaság. A korábban sohasem volt állam létrejöttét – érdekes módon – egy egyetlen mondatból álló jogszabály rögzíti: „Samostatný stát československý vstoupil v život.”, vagyis „Az önálló csehszlovák állam életbe lépett.” Ez volt Csehszlovákia első alkotmánya. A csehszlovák államhatalom gyakorlatilag hadat üzent az egyházaknak.

Papírszínház a papnénivel

2020, június 2 - 14:51
Zöldcsütörtök, Fekete péntek, Gyógyító érintés, Kitűzött cél, Sírás helyett öröm, Amikor leesett a tantusz – eddig hat húsvéti, majd annak következményeit magába foglaló papírszínházi történetet készített el a gyerek számára Blanár Gabriella kisgéresi lelkipásztor. Hogy miért, milyen céllal és milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban a következőkben, erről beszélgetünk.

Pünkösdi istentisztelet

2020, június 1 - 11:54
A Pátria rádió pünkösdvasárnap istentiszteletet közvetített a dunaszerdahelyi református templomból. Igét hirdetett Dr. Görözdi Zsolt lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara tanszékvezető tanára. Az istentisztelet itt hallgatható meg.

Borzován megújul a Firesz központ tetőzete

2020, május 29 - 12:21
A magyar kormány Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül érkező támogatásának köszönhetően az idén megújulhat Borzován az egykori református iskola tetőzete. A Firesz-központként működő épületben nyaranta tinitábort szerveznek nem csak az abaúj-tornai egyházmegye fiataljai számára. Az ősszel kezdődő munkálatok közel 20 ezer euróba kerülnek.

Magyar Református Egyház pünkösdi körlevele

2020, május 29 - 11:41
A Szentlélek átformálja életünket, gondolatainkat, megerősítve hitünket. Azok, akik nem ismerik meg a Megváltót, reménység nélkül élnek. Mikor elfogadtuk Jézust, Ő akkor hozta szívünkbe a reményt. Ezt kell fenntartanunk és védenünk, főleg abban az időben, mikor megpróbáltatások alatt vagyunk. A Krisztusba vetett reményt a mi Urunk tartsa fenn bennünk a Lélek által, e küzdelmes idők közepette is!

Szájmaszkokat varrtunk érted! Érted?

2020, május 28 - 15:56
Egy pályázatnak köszönhetően a Református Cigánymisszió szervezésében mintegy 250 szájmaszk készült, amelyeket hat településen osztottak szét a romák számára.

Két millió euró a beruházásokra és felújításokra

2020, május 28 - 14:10
Magyarország Kormánya a 2020-as évben is támogatta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat. A Bethlen Gábor Alapon keresztül érkező pénzcsomag egy részét az illetékesek 129 egyházközségi beruházásra, állagmegőrzési és felújítási munkálatok fedezésére osztották szét, összesen két millió eurót.

Nem győzök mindezekért hálát adni az Úrnak!

2020, május 27 - 19:53
Özv. Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke lelkészgyermek és lelkészfeleség, az idén tölti be 90. életévét. Mély kapcsolatot ápol a Rozsnyói Református Egyházközséggel, hiszen édesapja családját fűzte szoros kötelék a város reformátusságához. Nagyapja, Lenkey Ferenc a megalakult rozsnyói református gyülekezet templomépítő presbitériumának volt a tagja. Édesapja, Lenkey Barnabás pedig lelkipásztor.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020, május 22 - 22:26
A Pátria Rádió 2020. május 24-én, vasárnap 10.05 órakor istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Rákos Lóránt kövecsesi-naprágyi lelkipásztor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati tanácsosa.

Teológia – a tudomány és a dráma nyelvén

2020, május 22 - 22:08
Dr. Fazekas István – Váci Mihály-díjas és Jókai-díjas költő, író, műfordító, drámaíró, a Stádium folyóirat főszerkesztője – az Úr szolgálatában szeretné élni életét. 2011–2016 között a komáromi SJE Református Teológiai Karának hallgatója volt, 2019-ben ugyanitt nyerte el a PhD tudományos fokozatot. l

Pünkösdi istentisztelet

2020, május 22 - 22:01
A Pátria rádió pünkösdvasárnap 9.00 órakor istentiszteletet közvetít a dunaszerdahelyi református templomból. Igét hirdet Görözdi Zsolt lelkipásztor.

Rádiós istentisztelet Komáromból

2020, május 22 - 21:56
Református istentiszteletet közvetít a Kossuth Rádió május 24-én, 18 órakor a komáromi református templomból. Igét hirdet: Fazekas László református püspök.

Televíziós istentisztelet Komáromból

2020, május 22 - 21:55
Május 24-én, a magyar református egység vasárnapján Komáromból közvetít református istentiszteletet a közmédia. Fazekas László püspök igehirdetését délelőtt 9 órától láthatják a Duna Televízióban, este 6 órakor pedig meghallgathatják a Kossuth Rádióban.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020, május 22 - 21:50
A Pátria Rádió 2020. május 24-én, vasárnap 10.05 órakor istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Rákos Lóránt kövecsei-naprágyi lelkipásztor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati tanácsosa.

A hívek lassan kezdenek visszatérni a templomokba

2020, május 21 - 15:57
A koronavírus-járvány miatt a közel két hónapig voltak zárva a református templomok. Május 6-tól azonban bizonyos feltételek mellett már lehet tartani istentiszteleteket. Azóta két vasárnap telt el. Megkérdeztük a lelkipásztorokat, hogy mit tapasztaltak:a hívek visszatértek a templomba, vagy a többségük, főleg az idősebbek inkább otthon maradt?

Megnövekedett a református alapiskolákba beíratottak száma

2020, május 20 - 15:55
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén jelenleg öt alapiskola, egy alsó tagozatos és négy teljes szervezettségű működik. Szeptembertől pedig a Rimaszombati Református Alapiskola is megnyitja kapuját az 1-5. évfolyam számára. A beíratási eredmények alapján kilencven első osztályos kezdheti meg szeptemberben az új tanévet református alapiskolákban.

Szóljon a harang!

2020, május 19 - 20:25
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is csatlakozik a Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának határozatához, mely szerint 2020. május 22-én a Magyar Református Egységnap alkalmából 10.00 órakor, valamint 2020. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a Trianoni Békediktátum 100. éfordulójára emlékezve 16.30 órakor szólaljanak meg a református templomok harangjai.

Oldalak