Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 1 óra 52 perc

Gyümölcsöt teremni – a fiatalok életében

2017, november 19 - 23:00
A Fiatal Reformátusok Szövetsége szervezésében 2017. november 3. és 4. között az Exodus ifjúsági misszió igazgatója, Bogyó András tartott Tanítványképző akadémiát Kassán.

Múlt, jelen, jövő hitvallói

2017, november 18 - 16:50
A reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett emléknap az ünnepi istentisztelet után a hitvallók emlékművének a leleplezésével és a Csillagház átadásával folytatódott, valamint egyháztörténeti előadással.

Reformációi emléknap Rimaszombatban - Ünnepi zsinat a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017, november 18 - 16:34
A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017. november 17-én emléknapot tartott Rimaszombatban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. Az ünnepi zsinat keretében lelkészeket szenteltek fel, átadták a Pálóczi Czinke István-díjat, köszöntötték a nyugdíjba vonult lelkipásztorokat, valamint átadták a gályarab-hitvallók emlékművét és a Csillagházat.

Reformáció 500 Emléknap – Csillagház átadása

2017, november 18 - 01:44
A Csillagházat Molnár Sándor zsinati főtanácsos, rimaszombati lelkipásztor mutatta be. Beszéde itt hallgatható meg.

Reformáció 500 Emléknap – gályarab-emlékmű leleplezése

2017, november 18 - 00:53
A gályarab-emlékmű leleplezése előtt Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet. Itt hallgatható meg.

Reformáció 500 Emléknap – istentisztelet

2017, november 17 - 21:52
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház november 17-én, pénteken központi megemlékezést tartott Rimaszombatban a reformáció 500. évfordulója alkalmából.

Reformáció 500 Emléknap – élő közvetítés

2017, november 17 - 07:54
A Reformáció 500 Emléknap hálaadó istentiszteletének élő közvetítése…

Méltó megemlékezésre készül az egyetemes egyház a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017, november 15 - 23:17
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház november 17-én, pénteken 10.00 órai kezdéssel központi megemlékezést tart Rimaszombatban a reformáció 500. évfordulója alkalmából.

A Világosság református egyházi műsor 2017. november 12-ei ajánlata

2017, november 10 - 16:32
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz az elfogott és megvádolt István diakónusról, Pogányné Géczi Krisztina kamocsai lelkipásztor beiktatásáról és a kistárkányi gyülekezetről.

Reformációi emléknap a Református Teológiai Karon

2017, november 9 - 16:01
A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ közös rendezésében 2017. november 8-án szervezte meg a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a Tudomány és Technika Hete keretében a reformációi emléknapot.

Időközi választás és presbiteri konferencia a komáromi egyházmegyei közgyűlésen

2017, november 6 - 20:11
Dunamocson tartotta meg 2017. november 5-én presbiteri konferenciával egybekötött őszi egyházmegyei közgyűlését a Komáromi Református Egyházmegye, amelyen 59 alkotó tag és az egyházközségek presbiterei vettek részt.

Felújították a templom tornyát Bódvavendégin - A fogyatkozó, de nagy múltú egyházközségre még mindig a tenniakarás a jellemző

2017, november 6 - 16:39
Az Abaúj-Tornai Református Egyházmegyében található gyülekezet Isten kegyelméből a templomtorony deszkázatának és bádogfödémének teljes cseréjét végezte el a 2017-es esztendőben, köszönhetően a Bethlen Gábor Alap támogatásának, a hívek adakozásának és az önkormányzati hozzájárulásnak.

Szepsiben is terveznek egyházi bölcsődét

2017, november 6 - 00:03
A Szepsi Református Egyházközség is csatlakozik a magyar kormány által meghirdetett óvodai és bölcsődei programhoz. A presbitérium döntése alapján bölcsődét működtetnének, amely legkésőbb 2019-ben nyitná meg kapuját.

„A Te világosságod által látunk világosságot!” - A hálaadások sorozatai voltak átélhetőek Sáróban

2017, november 2 - 16:07
2017. október 30-án Sáróban tartotta meg a barsi egyházmegye jubileumi reformációi istentiszteletét. A felemelő alkalmat gazdagította, hogy a helyi gyülekezet hálát adott a megújult épületeiért, és két emléktábla leleplezésére is sor került, valamint bemutatták az egyházmegyei prédikációs könyvet.

Isten szeretete nélkül elveszünk - Új lelkipásztort iktattak be Kamocsára

2017, október 31 - 23:58
Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be 2017. október 29-én a kamocsai egyházközség lelkészi állásába Pogányné Géczi Krisztinát, aki szószékfoglaló igehirdetésében Isten szeretetét hangsúlyozta. Igét hirdetett Fazekas László püspök, a beiktatási szolgálatot Dr. Szénási Szilárd esperes végezte.

Újracsiszolt emlékezet - A reformáció 500. évfordulójára emlékeztek a kövecsesi reformátusok

2017, október 31 - 23:46
Több szálon futottak a gondolatok 2017. október 28-án, Kövecsesen azon az ünnepi istentiszteleten, amelyen a reformáció 500. évfordulójáról emlékeztek meg a helybeliek, templomon belül és kívül, egyszerre felidézve a hit és haza hőseinek emlékét.

Reformáció 500 - Orbán: Európának lelki és szellemi megújulásra van szüksége

2017, október 31 - 15:48
Magyarországnak a keresztényellenes, internacionalista erők kormányzása után egy keresztény értékeket követni igyekvő kormányzásra van szüksége - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából tartott nemzeti megemlékezésen, a Papp László Budapest Sportarénában.

Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek

2017, október 31 - 00:02
Az Abaúj-tornai Egyházmegye kórustalálkozójára 2017. október 28-án Szepsiben került sor három kórus és egy zenekar részvételével.

A reformáció 500. évfordulójának megünneplése Nagyodon

2017, október 30 - 22:54
2017. október 28-án, szombaton ünnepelték meg Nagyodon a reformáció 500. évfordulóját.

Templomot épít a bősi gyülekezet

2017, október 30 - 00:25
Négy évvel ezelőtt adták át Bősön a gyülekezeti házat, amellyel akkor a bősi reformátusok nagy álma valósult meg. Az ingatlant a helyi lelkipásztor Oros Csaba és felesége, Márta vásárolta meg vállalkozásuk számára, de egyik részét húsz évi ingyenes használatra felajánlották a gyülekezet számára. Ennek ellenére a közösség tagjai előtt már akkor körvonalazódott egy saját templomnak a megépítése.

Oldalak