Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 58 perc 40 másodperc

Önmagunkkal tudjuk motiválni a jelentkezőket - Interjú Lévai Attila dékánnal

2020, március 31 - 11:33
„Bizonyára vannak olyanok, akik a nyílt napon a mi karunk képzése iránt semmilyen érdeklődést nem mutatnak, de ha már itt vannak és látják, ilyen is van, elképzelhető, hogy a későbbiekben már célirányosan hozzánk jönnek – nyilatkozta Lévai Attila dékán a még februárban. A koronavírus-járvány miatt a kar által március 26-ára tervezett, elmaradt.

Az elcsendesedés, az önvizsgálat ideje

2020, március 30 - 00:24
A korona-vírus járvány miatt elmaradnak az istentiszteletek, bibliaórákat és más közösségi alkalmakat sem lehet megtartani. Hogyan lehet mégis megoldani, hogy a hívek ne maradjanak lelki táplálék nélkül? A kialakult helyzettel kapcsolatban beszélgetünk Fazekas László püspökkel.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020, március 29 - 08:56
A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió vasárnapokon és ünnepnapokon délelőtt 10.00 órai kezdettel református istentiszteletet közvetít.

Püspöki körlevél

2020, március 27 - 22:53
Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban! Még néhány héttel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy lehetőségeink beszűkülnek és elképzeléseinket, terveinket a személyes életünkre, családunkra és gyülekezeteinkben, egyházunkban végzett szolgálatunkra nézve nem tudjuk majd megvalósítani. A járvány terjedése miatti korlátozások félelmet keltenek mindenkiben.

Önerőből tovább tartott volna

2020, március 27 - 10:13
A két és fél évig tartó munkálatok után újult meg a tornya és a homlokzata a közel kétszázötven éves kistárkányi református templomnak, beleértve az 1839-ből származó Árpád-fejszobrot is. A Bethlen Gábor Alaptól érkező összesen 37 ezer eurós támogatásnak köszönhetően most már teljes pompájában hívja fel magára a figyelmet a dombon álló építmény.

Koronavírus – egyházunk Zsinati Tanácsának határozata

2020, március 25 - 13:13
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa a 2020. március 24-én tartott elektronikus ülésén a koronavírus okozta járványügyi rendkívüli helyzet kapcsán intézkedéscsomagot hagyott jóvá.

A Világosság református egyházi műsor 2020. március 29-ei ajánlata

2020, március 25 - 13:00
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: megtartottad az igémet és nem tagadtad meg a nevemet – így dicséri Jézus a filadelfiai gyülekezetet, egyházi élet a koronavírus-járvány idején, nagycsütörtök éjszakájától Jézus mennybemeneteléig.

Közös imádságra szólította a pápa a világ keresztyéneit

2020, március 25 - 10:46
Mondjuk el közösen a Miatyánkot március 25-én, szerdán délben!

Lk 19,8-10

2020, március 24 - 15:17
„Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” Jézus így felelt neki: „Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.””

1Móz 2,15

2020, március 24 - 15:13
„És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze."

Jón 3,9–10

2020, március 24 - 15:11
„Ki tudja, talán felénk fordul és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el! Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy mindenki megtért a maga gonosz útjáról, megbánta Isten, hogy pusztulásba akarta dönteni őket, és nem tette meg."

2Móz 3,12–14

2020, március 24 - 15:09
„De Isten azt mondta: Bizony, én veled leszek!... De Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt mondom nekik: atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok."

Jel 20,7–10

2020, március 24 - 15:01
„Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot, hogy összegyűjtse háborúra őket, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. És felvonultak a föld színén, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.”

Lk 13,22–33

2020, március 24 - 14:59
„Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. … Íme, ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.”

Mk 1,15

2020, március 24 - 14:56
„Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”

Kézzel fogható az összefogás

2020, március 24 - 11:42
A koronavírus-járvány idejére Ausztria is megszorító intézkedéseket foganatosított. Hogyan tudják megoldani a diaszpórában élő magyarok lelkigondozását? – erről Karvansky Mónika református lelkipásztort, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkipásztorát kérdezzük.

Online-oktatás az Alistáli Református Egyházi Alapiskolában

2020, március 23 - 19:14
A központi válságstáb a koronavírus terjedése miatt 2020. március 16-tól rendelte el az oktatási intézmények online-oktatását. Utánanéztünk, hogyan sikerült megoldani a tanulók távoktatását az Alistáli Egyházi Alapiskolában.

Jn 5,6

2020, március 15 - 20:44
„Akarsz-e meggyógyulni?”

Ézs 43,2–3

2020, március 15 - 20:41
„…Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!”

Lk 5, 33–34.37–38

2020, március 15 - 13:55
„Ők pedig ezt mondták neki: János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is; a tieid pedig esznek és isznak. Jézus így válaszolt: Kívánhatjátok-e a násznéptől, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? (…) Újbort sem tölt senki régi tömlőbe, mert az újbor szétrepesztené a tömlőt, és kiömlene, sőt a tömlő is tönkremenne. Hanem újbort új tömlőbe kell tölteni.”

Oldalak