Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 2 óra 10 perc

Gombaszög – Szútori harangok szentelése

2019, augusztus 15 - 18:54
Az ún. Bebek-kempingben, a hajdani pálos kolostor romjai közelében felállított haranglábban két harangot láthatott az arra járó. Ezek a harangok, néhány évtizeddel ezelőtt még Szútoron hívták istentiszteletre a református gyülekezet tagjait. Most a harangok is elérkeztek utolsó állomásukra, a gombaszögi Bebek kempingbe.

Hálaadó istentisztelet Bősön

2019, augusztus 15 - 18:32
2019. június 29-én, szombaton hálaadó istentiszteletre került sor a Pozsonyi Református Egyházmegyéhez tartozó Bősi Református Egyházközség félig kész templomában. Az ünnepi alkalom során megtudtuk a gyülekezet rövid történetén kívül azt is, hogy mikor és mi módon vették fel a kapcsolatot a magyarországi testvérgyülekezetek tagjaival, akik szintén részt vettek az jeles eseményen.

A Világosság református egyházi műsor 2019. augusztus 25-ei ajánlata

2019, augusztus 15 - 16:33
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Nebukadneccar király ismét döbbeneteset álmodott, gyülekezeti tábor Apácaszakállason, református óvodát és felújított alapiskolát adtak át Martoson.

Beszámoló a Firesz – Duna Mente szolgálatáról

2019, augusztus 13 - 16:07
A Fiatal Reformátusok Szövetsége 1992-ben alakult Losoncon, hogy a fiatalok közötti evangéliumi munkát segítse, szervezze, összefogja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. A Firesz nyugati területi egységének neve hivatalosan Firesz – Duna Mente, amely a pozsonyi, komáromi és barsi egyházmegyében fejti ki tevékenységét.

Pályázat

2019, augusztus 13 - 11:29
Az Érsekkétyi Református Egyházközség, mint az Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda alapító-fenntartója pályázatot ír ki az iskola igazgatói állásának 2019. szeptember 1-től történő betöltésére.

Isten jó kedve volt mi rajtunk…

2019, augusztus 12 - 21:24
Mintegy 30 gyermek részvételével ez évben debütált a Kövecses-Naprágyi Reformtáus Társult Anyaegyházközség és a hozzátartozó sajórecskei és sajószentkirályi leányegyházközség a KOEN gyermektábor megtartásával 2019. augusztus 5. és 9. között.

Körbevesz: Csillagpont 2019

2019, augusztus 12 - 19:17
A Csillagpont szervezői ez alkalommal is lehetőséget biztosítottak a résztvevő fiatalok számára, hogy találkozhassanak egymással és Istennel, megmutatva nekik, hogy a 21. században is lehet és érdemes Krisztust követni. Az áhítatok és főelőadások már visszahallgathatók.

Történelmi siker – Nagykövesd a bajnok

2019, augusztus 12 - 11:28
Amikor a nagykövesdiek a mérkőzés elején, az első percben betaláltak, egy pillanatra elhalkult a morajló publikum, egészen ritka dolog történt: a verhetetlennek tűnő Királyhelmec hátrányba került. Aztán néhány perc múlva helyreált a zempléni gyermek-focikupák rendje.

A templom az a hely, ahol a gyermekek is épülhetnek

2019, augusztus 12 - 10:28
Évek óta szervezett gyülekezeti gyermeknapot a Diósförgepatonyi Református Egyházközség. Az idén először változtattak ezen a hagyományon. A korábban egynaposba sűrített rendezvényt négy napra osztották szét megtöltve gazdag tartalommal, amelynek kiindulási alapját az idei KOEN program adta. Az alapiskolások számára készített gyülekezeti napközis tábornak harmincöt résztvevője volt.

Ismét Isten szabad ege alatt

2019, augusztus 11 - 16:01
Mint minden évben, úgy az idén is a nyár eleji vasárnapok egyike a négy gyülekezet számára – Ipolypásztó, Garamsalló, Ipolybél és Zalaba – a meghirdetett közös szabadtéri istentiszteleté, családi napé. Így volt ez az idén is, 2019. július 7-én.

Öt év alatt újult meg a kulcsodi református templom

2019, augusztus 10 - 12:18
2019 nyarán – a külső falak megszépülésével - befejeződött a több, mint 170 éves kulcsodi református templom teljes körű felújítása. Az öt évig tartó munkálatok 48 ezer eurót tettek ki. A költségek jelentős részének a fedezéséhez a Bethlen Gábor Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma járult hozzá.

A Világosság református egyházi műsor 2019. augusztus 11-ei ajánlata

2019, augusztus 9 - 00:24
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Három férfi a tüzes kemencében, közel húsz éve szervez bibliai napközis tábort a komáromi gyülekezet, az idén nyolcan végeztek a Református Teológiai Karon.

Tinitábor Léván

2019, augusztus 8 - 22:47
Miként lehet a serdülőknek szívükre helyezni Isten parancsolatait, ha eleve ellenállnak mindennemű elvárásnak, követelésnek, és minden erejükkel elutasítanak bárminemű kérést vagy parancsot? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a tinik 2019. július 8. és 12. között a Léván. A táborozásnak a Czeglédi Péter Református Gimnázium kollégiuma adott otthont.

Testvérek

2019, augusztus 7 - 16:21
Egységnap előtt és után c. beszámolómat azzal fejeztem be: „Hétfőn, miután elköszöntünk vendéglátóinktól és megbeszéltük, hogy július 26-28-án látogatnak el hozzánk, s aláírjuk a testvérgyülekezeti szerződést” … s tele élménnyel és Isten iránti hálával jöttünk haza. A családok, a lelkészek azóta is intenzíven tartják a kapcsolatot, várva a július végi találkozást.” Az akkori Sárosmagyarberkeszen t

Elkezdődött Perbetén a református magyar óvoda és bölcsőde építése

2019, augusztus 5 - 23:04
Ünnepélyes keretek között tették le 2019. augusztus 4-én, a vasárnap istentisztelet után Perbetén a Napraforgó bölcsőde és óvoda alapkövét. Az oktatási-nevelési komplexum a községben élő Nagy Béla nyugalmazott bátorkeszi lelkipásztor által adományként felajánlott telken épül fel a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencei óvodafejlesztési Program keretén belül.

Tizenhetedik alkalommal szerveztek bibliai-kézműves tábort Dunaszerdahelyen

2019, augusztus 4 - 16:59
A Dunaszerdahelyi Református Egyházközség 2003 óta folyamatosan szervezi a bibliai-kézműves táborát. Az idén is a KOEN program szolgálta a tábor témájának az alapját, amelyet saját elgondolás alapján dolgoztak fel. A hagyományosan négy naposra tervezett és a városban nagy népszerűségnek örvendő tábornak a segítőkkel együtt mintegy száz résztvevője volt.

Lót, Ábrahám útján - Számvetés az újlóti gyülekezet életéről

2019, augusztus 2 - 21:40
2014-ben a Kálvinista Szemle áprilisi számában jelent meg interjú Sándor Veronika lelkipásztorral, aki akkor négy éve szolgált az újlóti református gyülekezetben. Meglátogattuk a lelkipásztor asszonyt, úgy is mint folyóiratunk szorgalmas tudósítóját, hogy elbeszélgessünk vele, miként élte meg az elmúlt öt esztendőt a közösségben és szolgálatában.

Gyermektábor Nagysallón – „Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd!“

2019, július 31 - 14:18
2019. július 1. és 5. között került sor a Barsi Református Egyházmegye idei gyermektáborára. A táborozók számára (37 gyermek, 5 lelkész, 6 segítő) hagyományosan a nagysallói református gyülekezet adott helyett a volt iskola épületében és hatalmas udvarán.

Nyugalmat ad a zúgó tengeren

2019, július 30 - 18:53
„Legyen halló fületek és szálljatok be egymás életének hajójába, mert akkor töltjük be krisztusi küldetésünket, ha nem sétálunk el a másik mellett” – engedte útjára Czeglédi Péter Pál a kilencedik Csillagpont résztvevőit. Idei találkozónk úrvacsorai közösségben zárult.

A sziklára épített ház a viharban is erősen áll

2019, július 30 - 15:05
Harmadik alkalommal szervezett gyülekezeti napközis tábort az Érsekújvári Református Egyházközség. Gyere utánam! Lépj a nyomdokomba! – itt is ez a két felszólító mondat határozta meg a Vakációs Bibliahét témáját és programját. Sok-sok ének, játék és érdekes kis történetek színesítették az öt napos együttlétet.

Oldalak