Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 1 óra 29 perc

Megjelent a Kálvinista Szemle márciusi száma

2018, március 17 - 18:43
Szathmáry Zsuzsanna nagykálnai lelkipásztor vezércikkével indul a lap, melyben a keresztyén közösségek megtartó erejéről, Jézus Krisztus-központúságának fontosságáról ír.

Kitüntették Géresi Róbert püspökhelyettest

2018, március 14 - 20:08
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a magyar kormány az idén is állami kitüntetéseket adott át. A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese

Gyermekeinket Isten ajándékaként fogadtuk el

2018, március 14 - 10:45
A Család évében szeretnénk különféle családokat is bemutatni, akik valamilyen módon példaértékűek lehetnek mások számára vállalásaikkal, az Istenbe vetett bizalmukkal és a rá való hagyatkozásukkal. Sorozatunkban először a Diósförgepatonyban szolgáló Tompa Veronika lelkipásztor családját mutatjuk be, aki férjével, Attilával együtt Isten áldásaként és ajándékaként fogadták mind a négy gyermeküket.

Jézus példázataiban mélyültek el a bibliaismereti vetélkedőre készülők

2018, március 13 - 19:51
A Zempléni Református Egyházmegyében 2018. március 10-én és 11-én Királyhelmecen került sor a gyermekek és a felnőttek egyházmegyei bibliaismereti vetélkedőjére.

A család, mint a generációs konfliktusok színtere a posztmodern nyugati társadalmakban

2018, március 12 - 10:56
A Rózsahegyi Katolikus Egyetem Pedagógiai Karán 2018. február 15-én nemzetközi szakmai előadásra került sor, amelyen Dr. Gasparecz Tihamér a jókai Jó Pásztor Háza gyermekotthon képviseletében „A család, mint a generációs konfliktusok színtere a posztmodern nyugati társadalmakban“ címmel tartott előadást. Az alábbiakban ezt adjuk közre.

Tanítványképző Akadémia - Ahol tanítványokat képeznek

2018, március 9 - 19:25
A Fiatal Reformátusok Szövetségének Abaúj-Zempléni Területi Egysége Tanítványképző Akadémiát szervezett Kassán, a Magyar Református Központjában. A februári volt a második képzés, az elsőre még az elmúlt év novemberében került sor. A Tanítványképző Akadémia céljáról, a képzés fontosságáról Kiss Miklóssal, a Fiatal Reformátusok Szövetségének elnökével beszélgetünk.

A Világosság református egyházi műsor 2018. március 11-ei ajánlata

2018, március 9 - 01:02
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Péter csodát tesz Lippában és Joppéban, letették a bősi református templom alapkövét, új épületszárnnyal bővül az alistáli egyházi alapiskola.

Luther Márton után Martin Luther járt Kisgéresben

2018, március 8 - 21:36
Az elmúlt éven a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a kisgéresi ifjak a két neves reformátor, Kálvin János és Luther Márton életével és munkásságával ismertették meg mindazokat, akik ellátogattak a 3in1 elnevezésű alkalomra. Az idén – a reformáció 501. évében – egy újabb hitvalló személyiséggel, az időben hozzánk közelebb álló amerikai prédikátorral, Martin Luther Kinggel ismerkedhettek meg.

Megújult a garamsallói református templom tornya

2018, március 1 - 10:57
Egy évekkel ezelőtti vihar derített fényt arra, hogy a 120 éves garamsallói templom tornyának faszerkezete már eléggé elkorhadt és sürgős beavatkozásra lenne szükség. A Bethlen Gábor Alap 12 ezer eurós támogatásának köszönhetően sikerült a hibát kijavítani, sőt még a torony csillaga is megújult.

Rendelt ideje volt a házassági délutánnak Örösben

2018, február 28 - 13:19
Az Örösi Református Egyházközség negyedik alkalommal szervezte meg 2018. február 18-án a helyi kultúrházban a Házastársi délutánt Só és világosság a családban – só és világosság a család címmel. A témával kapcsolatban Beňadik Adrián abarai lelkipásztor tartott előadást, amely Pintér Béla dicsőítő koncertjével zárult.

Kivülről és belülről is megújult az egykori egyházi alapiskola Csicsón

2018, február 28 - 01:04
A lassan kilencven éves egykori egyházi alapiskola épülete a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően az elmúlt év folyamán új külsőt és belsőt kapott 21 ezer eurós költségráfordítással. Az ingatlanon még van mit javítani, így az idén a tetőzetét szeretnék felújítani.

Gyászjelentés

2018, február 27 - 11:05
Molnár István volt zsinati tag életének 87. évében, 36 esztendő gondnoki szolgálat után hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése március 1-én, csütörtök 13.00 órától lesz a garammikolai református temetőben.

Berekfürdőn ülésezett a Generális Konvent

2018, február 27 - 01:24
2018. február 22-én és 23-án Berekfürdőn tartotta ülését a Generális Konvent elnöksége. A Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő testület tanácskozásának a Megbékélés Háza református konferenciaközpont adott otthont.

Ahol majd megszólal a halk és szelíd hang – Letették a bősi református templom alapkövét

2018, február 27 - 00:36
Az istentiszteleti alkalom résztvevői a kultúrotthonból az erre a célra rendelt két autóbusszal, de voltak, akik autókkal érkeztek ahhoz a telekhez, ahol majd – az ott lévő családi ház mögött – felépül a ma még csak 33 választójoggal rendelkező bősi református gyülekezet első temploma.

A felépülő templom legyen egy jel – Hálaadó istentisztelet Bősön

2018, február 26 - 11:20
„Amikor egy formálódó közösség Istennek templomot akar építeni, akkor az nem más, mint az Isten győzelme az egyének élete fölött. S ha Isten győz az életünk fölött, akkor az életünkben a helyére kerül sok minden” – mondta Fazekas László püspök a bősi református templom alapkőletétele alkalmából megtartott hálaadó ünnepi istentiszteleten..

Újultak, de még vannak feladatok

2018, február 23 - 23:57
Az ipolypásztói parókián az utóbbi két évben történtek a legjelentősebb beruházások. Költségtérítés és a komfortérzet miatt a 2017-es évben kicserélték az összes nyílászárót és kiépülhetett a központi fűtés. A munkálatokra a Bethlen Gábor Alaptól kilenc ezer eurós támogatást kaptak, de a hívek is bőségesen hozzájárultak adományaikkal a kiadások fedezéséhez.

A családok védelmében cselekedni - Interjú Fazekas László püspökkel

2018, február 23 - 22:08
A múlt tanulságait alapul véve kíván jövőt tervezni Fazekas László. Egyházunk püspökét a családok éve kapcsán kérdeztük a fiatalok és a családok misszionálásával kapcsolatos kihívásokról és az induló óvodaprogramról.

A Világosság református egyházi műsor 2018. február 25-ei ajánlata

2018, február 23 - 00:34
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: böjt, Tanítványképző Akadémia, Ágcsernyő és Tiszacsernyő református gyülekezetei.

Felvétel ThDr. cím megszerzésére

2018, február 22 - 21:57
A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet ThDr. cím megszerzésére. Jelentkezési határidő 2018. június 30.

Felvétel doktorandusz-képzésre

2018, február 22 - 21:54
A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet doktorandusz-képzésre (PhD.) Jelentkezni lehet 2018. június 30-ig az alábbi témákra:

Oldalak