Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 41 perc 29 másodperc

A boldogsághoz vezető út: Isten igéjének megismerése - Lelkészbeiktatás Gelléren

2019, október 13 - 13:54
Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be október 12-én a Gelléri és Bogyai Református Egyházközség lelkészi állásába Lőrincz Gábor megválasztott lelkipásztort. A gyülekezetben huszonkilenc évig szolgáló Tóth Mihály az idén januárban, hetvenedik életévének a betöltése után vonult nyugalomba. Az eseményen közel száznyolcvanan vettek részt.

Nagy összefogással épül a gyülekezeti komplexum Kövecsesen

2019, október 11 - 20:57
Négy település reformátusságának az összefogása és a magyar kormány támogatásával mintegy 400 ezer eurós költségvetéssel lelkészlakással egybekötött gyülekezeti központ épül a nemzetközi útvonalon elhelyezkedő Kövecsesen.

Szikrából lobban a láng

2019, október 11 - 10:21
2019. szeptember 14-én Körmenden, a Batthyány kastély színháztermében az Őrségi és a Pápai Egyházmegyék közös Presbiteri Konferenciát tartottak „Szikrából lobban a láng“ címmel. Az alkalomra meghívást kapott a Nagyölved-Farnadi Református Társegyházközség presbitériuma is.

Elkészült a gyülekezeti központ Szepsiben

2019, október 10 - 23:47
Nyolcvan ezer eurós költséggel fejezték be Szepsiben a gyülekezeti központot. A projektet nagyobb részben saját forrásból fedezte az egyházközség, de a Bethlen Gábor Alaptól is jelentős támogatás érkezett.

„Börtönben voltam és eljöttetek hozzám...“

2019, október 8 - 22:04
A Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság 2019. október 1-3 között Albániában, Durresben tartotta európai regionális fórumát. A konferencián az európai és közép-ázsiai országokból több mint 50 résztvevő vett rész, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Antala Éva lelkipásztor képviselte. A konferencia témája. „Börtönben voltam és eljöttetek hozzám.

Jó az Úr - Felszentelték az oroszkai templomot

2019, október 6 - 23:58
A nyolc évvel ezelőtt újjá alakult oroszkai református közösség négy éve kezdett hozzá mintegy két ezer euróval saját templomának megépítéséhez. Tervük megvalósításához több helyről is érkezett támogatás, de sokan kétkezi munkájukkal segítettek ott, ahol éppen szükség volt. A százezer eurós költséggel felépült templomot 2019. október 6-án szentelték fel. A hálaadó istentiszteleten több mint három

Az idei év regionális beruházásai és felújításai

2019, október 4 - 23:20
A magyar kormánytól a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházhoz érkezett pénzcsomagból – a 152 egyházközségi projekten kívül – még 12 regionális szintű, kiemelt beruházás is támogatást kapott. Erre a célra egy 684 ezer eurós keretet különítettek el. A legnagyobb összegben a Kistárkányban megvalósuló református konferencia-központ részesült.

Megújul az egykori iskolaépület Királyhelmecen

2019, október 3 - 23:54
A királyhelmeci egyházközségnek a XIX. század második felében emelt iskolaépületének felújítása kezdődhetett el az idén Magyarország Kormánya egyházunknak nyújtott támogatásával. A 2017-es év támogatott projektjeinek sorában a Zempléni Református Egyházmegye regionális beruházása közé sorolták. Az épületének felújítására és tetőtéri bővítésének első fázisára 93 ezer eurót különítettek el.

A Világosság református egyházi műsor 2019. október 6-ai ajánlata

2019, október 3 - 23:08
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Dániel látomása a világbirodalmakról. Zselízen átadták az egykori gimnázium épületében a Mózeskosár református bölcsődét. Zenés istentiszteletek a Sacra Folk ökumenikus népi dicsőítő zenekar.

Az egyházközségekben folytatódnak a felújítások és fejlesztések

2019, október 2 - 11:45
A magyar kormány harmadik alkalommal hagyott jóvá jelentős összegű támogatást a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak. A Bethlen Gábor Alapon keresztül érkezett pénzcsomag egy részéből, 1 961 000 euróból a hét magyar egyházmegye 152 egyházközsége újítja meg vagy fejleszti ingatlanját, illetve valósítja meg új beruházását. A munkálatok több helyen már befejeződtek, másutt folyamatban vannak, i

Viribus Unitis - Egyesült erőkkel!

2019, szeptember 26 - 11:32
2019. szeptember 13-án került sor a Selye János Egyetem aulájában a 2019/2020-as akadémiai év megnyitójára, és egyben az egyetem megalakulásának 15. évfordulója alkalmából rendezett díszünnepségre.

Fáradozásunk nem volt hiábavaló! - Lelkészbeiktatás és gyülekezeti ház szentelése Gútán

2019, szeptember 23 - 20:52
Mérföldkőnek számított a Gútai Református Egyházközség életében 2019. szeptember 22., amikor a gyülekezeti ház szentelésére és lelkipásztoruk, Simon Ilona beiktatására került sor.

Legyen jövője a magyarságnak - Szepsiben átadták a református bölcsődét

2019, szeptember 16 - 02:14
Ünnepi alkalom keretében adták át szeptember 15-én rendeltetésének Szepsiben, az egyházközség által alapított, mintegy tizenöt gyermek számára kialakított református bölcsődét. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak ez már a hatodik olyan intézménye, amely a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program keretében valósult meg.

Felüdítő szavak és finomságok a Családi Pikniken

2019, szeptember 10 - 21:39
Kemény padok, fehérre festett templomfalak, orgonaszó, ájtatos csönd, vagy puha pokróc, millió színben pompázó természet, gitárzene, zsibongás? A felsoroltak közül minden bizonnyal többen az utóbbiakat választanák, és sokan ezt a választást meg is tették, amikor 2019. szeptember 8-án ellátogattak a Nagykövesden megszervezésre kerülő Családi Piknikre,

Menedék, otthon és védelem - átadták a Mózeskosár református bölcsődét Zselízen

2019, szeptember 9 - 22:11
Ünnepi istentisztelet keretében adták át a zselízi magyar tanítási nyelvű gimnázium volt épületében a tizenkét gyermek számára kialakított Mózeskosár bölcsődét, valamint az önkormányzati Cimbora óvodát. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba bekapcsolódott református egyházközség a magyar kormány támogatásával közel nyolcszázezer euróból valósította meg az elképzelését.

Menedék, otthon és védelem - átadták a Mózeskosár református bölcsődét Zselizen

2019, szeptember 8 - 23:43
Ünnepi istentisztelet keretében adták át a zselízi magyar tanítási nyelvű gimnázium volt épületében a tizenkét gyermek számára kialakított Mózeskosár bölcsődét, valamint az önkormányzati Cimbora óvodát. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba bekapcsolódott református egyházközség a magyar kormány támogatásával közel nyolcszázezer euróból v

A Világosság református egyházi műsor 2019. szeptember 8-ai ajánlata

2019, szeptember 6 - 21:30
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Belsazár lakomája és a falon megjelent írás, református óvodát adtak át Tornalján, az érsekújvári gyülekezet napközis tábora is a KOEN program alapján valósult meg.

Családi piknik

2019, szeptember 3 - 22:16
A családok fontosságát is hangsúlyozva szervezi meg a Zempléni Egyházmegye azt az egyházmegyei alkalmát, amelyre 2019. szeptember 8-án 14:00 órai kezdettel a nagykövesdi vár lábánál lévő szabadtéri színpadon és a közvetlen mellette lévő kultúrházban kerül sor

A zempléni egyházmegye őszi alkalmaira mindenkit várnak

2019, szeptember 3 - 19:21
Idén ősszel is rendkívül értékes programokra kerül sor a Zempléni Református Egyházmegye területén, amelyek célja a közösségépítés, a lelki növekedés lehetőségének megteremtése és nem utolsó sorban azon kulturális értékek felmutatása, amelyekkel az egyház és a keresztyén ember azonosulni tud.

Kicsomagoltuk az Istentől kapott ajándékot – Rimaszombatban átadták a Gólyavár Református Óvoda és a Református Alapiskola épületét

2019, szeptember 2 - 20:39
„A mai nap bizonyíték arra, hogy a jó földbe vetett mag kihajtott. Ez pedig már az aratás örömünnepe. Úgy is mondhatjuk, hogy a megnyesett fa kizöldült“ – summázta röviden a gyors eredményt Grezsa István miniszteri biztos az ünnepi átadáson. A magyar kormány támogatásával a Bethlen Gábor Alapon keresztül megvalósult két beruházás - a járulékos kiadásokon kívül - közel 1 300 ezer eurót tett ki.

Oldalak