Egyházunk hírei

Feliratkozás Egyházunk hírei hírcsatorna csatornájára
Reformata.sk
Frissítve: 1 óra 44 perc

Négy egyházközség is 20 ezer euró támogatást kapott tervének megvalósítására a zempléni egyházmegyében

2018, július 20 - 12:34
Az elmúlt évben a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkezett magyarországi támogatásból a Zempléni Református Egyházmegye az egyházközségek megerősítése céljára szolgáló 260 300 eurós keretösszeggel gazdálkodhatott. Ebből a forrásból tizennyolc gyülekezet valósíthatta meg beruházását. A legnagyobb összeget a kiskövesdi egyházközség kapta a lelkészlak felújítására.

Huszonegy épület újult meg az elmúlt évben az abaúj-tornai egyházmegyében

2018, július 19 - 22:13
Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye 363 200 eurós keretösszeget kapott a magyar kormány támogatásából, amely a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkezett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházhoz a 2017-es évben. Az egyházközségek megerősítésére szánt pénzcsomagból huszonegy ingatlanon végeztek el különféle felújítási munkálatokat.

A Gömöri Református Egyházmegyében több mint 400 ezer eurós beruházás valósult meg 2017-ben

2018, július 17 - 18:45
A 2017-es évben a magyar kormány támogatásából a Gömöri Református Egyházmegye számára 319 ezer eurót határoztak meg az egyházközségek megerősítésére szánt keretből. A legtöbb támogatást, 32 ezer eurót a rimaszécsi gyülekezet kapta a református temploma tetőzetének cseréjére.

Állati küldetés Deákiban

2018, július 17 - 18:31
A Deáki Református Egyházközség július 9. és 13. között szervezte meg a Vakációs Bibliahetét az óvodások és alapiskolások számára a Keresztény Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány idei évre készített programja alapján, amelyet a magyarországi és erdélyi munkacsoport állított össze Állati küldetés címmel.

Pótfelvételi a Teológiai Karon

2018, július 17 - 18:17
A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara pótfelvételit hirdet a 2018/2019-es évre, missziológia, diakónia, szociális gondoskodás bakkalaureusi és magiszteri, valamint református teológia magiszteri tanulmányi programra.

A barsi egyházmegyében 2017-ben több mint 843 ezer eurós beruházás valósult meg

2018, július 13 - 23:15
A 2017-es évben a magyar kormány támogatásából a Barsi Református Egyházmegye számára 295 700 eurót határoztak meg az egyházközségek megerősítésére szánt keretből és 83 ezer eurót a regionális beruházásokra. A legtöbb támogatást, 41 ezer eurót a nagysallói egyházközség kapta.

A Világosság református egyházi műsor 2018. július 15-ei ajánlata

2018, július 13 - 10:29
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a Jeruzsálembe összehívott apostoli gyűlés pogánykeresztyénekre vonatkozó határozata és annak üzenete. Megtartotta diplomaosztó és tanévzáró istentiszteletét a Református Teológiai Kar. A nagykaposi egyházközség is bekapcsolódott a Kárpát-medencei református bölcsőde- és óvodafejlesztési programba.

Több mint 500 ezer eurós beruházás valósult meg a komáromi egyházmegyében

2018, július 9 - 11:48
A 2017-es évben a magyar kormány támogatásából a Komáromi Református Egyházmegye számára 287 100 eurót határoztak meg az egyházközségek megerősítésére szánt keretből és 80 ezer eurót a regionális beruházásokra. Az egyházmegye harminckét gyülekezetéből huszonöt anya- és négy leányegyházközségben valósultak meg a lelkészlakok és gyülekezeti életet szolgáló épületek javításai és fejlesztései.

Családi nap Csicserben

2018, július 6 - 22:53
2018. június 30-án szombaton, Csicserben a helyi sportpályán került megrendezésre második alkalommal az Ungi Református Egyházmegye családi napja.

Palackposta

2018, június 28 - 14:21
A palackposta egy izgalmas dolog, egy palack, amely titkokat, üzeneteket visz annak, aki megtalálja, kihalássza, vagy egyéb módon jut hozzá. Különösen izgalmas, ha régmúlt idők üzenetét hordozza.

A Világosság református egyházi műsor 2018. július 1-ei ajánlata

2018, június 28 - 12:25
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája egy születésétől fogva béna férfi meggyógyítása Lisztrában. Szó lesz a zempléni és az ungi egyházmegyében a 2017-es évben megvalósult beruházásokról és a Szeretethídról is.

„Krisztus hívására válaszolunk”

2018, június 27 - 15:06
„Krisztust követve elkötelezzük magunkat arra, hogy a hit átformáló ereje által hídépítőként éljük életünket” – az Európai Egyházak Konferenciájának Nagygyűlése, amely 2018. május 31. és június 6. között zajlott Újvidéken / elfogadta tanácskozásának záróüzenetét. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat a rendezvényen Dr. Palcsó Attila külügyi zsinati tanácsos képviselte.

Mátyás, az igazságos

2018, június 27 - 09:06
Biztos vagyok benne, sokan nem tudják, hogy Mátyás Emlékév van. Pedig van, s az emlékévben újra útra kelt, természetesen álruhában a nagy király. Június 6-án például váratlanul, bejelentés nélkül udvari muzsikusával, Bencze Balázzsal és két krónikásával megjelent Ipolypásztón, Ipolyszakálloson, Garamsallón, Zselízen és Oroszkán is.

Felelősek vagyunk egymásÉRT!

2018, június 25 - 15:37
„Ez az alkalom bizonyságtétel nyitottságunkról és értékeinkről, melyekre büszkék vagyunk és melyekhez ragaszkodunk. Ezekkel tudjuk színesebbé tenni a közelünkben lévők életét – de ezt nem egyedül tesszük, hanem az egész Kárpát-medence magyarságával együtt” – fogalmazott Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke a június 22-én és 23-án megrendezett Kassa-ÉRT fesztiválon.

Egyre kevesebben vagyunk, de reménykedünk – Tanévzáró istentisztelet a Református Teológiai Karon

2018, június 18 - 11:54
A diplomaosztó és tanévzáró istentiszteletnek adott otthont 2018. június 17-én a komáromi református templom, amelyen huszonheten vehették át a bakkalaureusi, magiszteri vagy doktori tanulmányaik befejezését igazoló diplomát.

Család, házasság, gyermekek – Lelkésztovábbképző Berekfürdőn

2018, június 18 - 09:17
A család, mint az életfolytonosság biztosítéka címmel szervezte meg 2018. június 11. és 14. között a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – közösen a Kulturális és Közművelődési Központtal – az országos lelkésztovábbképzőjét, immár hagyományosan Berekfürdőn, a Megbékélés Házában. A szolgatársi kapcsolatápolással egybekötött képzésen a kilenc egyházmegyéből mintegy 168-an vettek részt, valamenny

A Világosság református egyházi műsor 2018. június 17-ei ajánlata

2018, június 15 - 10:24
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz arról, hogy mivel bátorította a sokaságot Pál apostol a pizidiai Antiókhia zsinagógájában, majd beszámolunk a szepsiben megtartott hálaadó istentiszteletről.

Megjelent a Kálvinista Szemle júniusi száma

2018, június 15 - 02:36
Csiba Zoltán madari lelkipásztor vezércikkével indul a lap, amelyben többek közt olvasható egy tudósítás a Zsinat április 28-ai üléséről, egy, az igehirdetés és igehallgatás kérdésével foglalkozó írás, megemlékezés a 110 éve született Gaál István lelkipásztorról, valamint a sorozatok folytatásai Brouwer Pálhegyi Krisztina és Süll Tamás tollából. A családok éve kapcsán pedig Fazekas László püspököt kérdeztük egy kicsit a gyermekkoráról.

A szeretet hídja

2018, június 15 - 00:43
Ami nem azonos a velencei Sóhajok hídjával. Már csak azért sem, mert az utóbbi helyhez kötött, míg a szeretet hídja ott van, ahol szeretet van szív és szív között. A velenceit emberi kezek építették, a szeretet hídját pedig az Isten. A szeretet hídja több, mint a Szeretethíd, mert nem dátumhoz kötött.

Emlékünnepség a Jó Pásztor Háza Gyermekotthonban

2018, június 14 - 09:33
2018. június 9-én a jókai Jó Pásztor Háza Gyermekotthon főépületének dísztermében családias hangulatú emlékünnepségre került sor. A meghívott vendégek megemlékeztek a Jó Pásztor nonprofit szervezet húsz évvel ezelőtti létrehozásáról, a gyermekotthon két évvel későbbi ünnepélyes átadásáról, valamint a tíz évvel ezelőtt elhunyt Uwe Martin Schmidt missziós lelkipásztorra.

Oldalak